Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Jammu & Kashmir Liberation Cell

Идентификационен номер в Регистъра: 40293678611-60
Дата на регистрация: 17/04/2012 19:46:22

Информацията за този субект е била последно изменена на: 17/02/2015 17:19:51
Последната годишна актуализация е извършена на: 17/02/2015 17:19:51
Следваща актуализация най-късно до: 17/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Jammu & Kashmir Liberation Cell

Public Body Ordinance LXI 2013 of Azad Jammu & Kashmir

    Раздел на регистрация

VI - Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.

Други поднационални публични органи

    Координати за връзка

New District Complex, K-Block
13100 Muzaffarbad, Azad Jammu & Kashmir
ПАКИСТАН

(+0092) 05822 920074

    Правно отговорно лице

Господин  Shahid MAJEED

Secretary Jammu & Kashmir Liberation Cell

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Ahmed Nasir

Honorary Coordinator for EU

    Цели и задачи

The goals of the Jammu & Kashmir Liberation Cell are to project the Kashmir issue at national and international level;
b) to take steps for accession of the State of Jammu and Kashmir to Pakistan.
c) to arrange publication of history of State of Jammu & Kashmir Liberation Movement;
d) to project Human Rights violations in Indian held Kashmir ;
e) to work as a think tank on the cause of liberation of Indian occupied part of state of Jammu and Kashmir and formulate policies on matters regarding the Issue; and
f) to undertake such other matters as may be assigned to the Cell by the Government.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

The main policies of the Jammu & Kashmir Liberation Cell are to project the Kashmir issue at national and international level;
b) to take steps for accession of the State of Jammu and Kashmir to Pakistan.
c) to arrange publication of history of State of Jammu & Kashmir Liberation Movement;
d) to project Human Rights violations in Indian held Kashmir ;
e) to work as a think tank on the cause of liberation of Indian occupied part of state of Jammu and Kashmir and formulate policies on matters regarding the Issue; and
f) to undertake such other matters as may be assigned to the Cell by the Government.
g)to follow the report passed in EU parliament regarding Jammu and Kashmir in favour of occupied Jammu and Kashmir
h) to lobbying with MEPs for the rights of Jammu and Kashmir people facing human rights violation in the territory,
i) to convince MEPs for putting pressure on india to implement UNO Resolution passed for the of self determination of the people of Jammu and Kashmir,


 

Не

Не

Не

Не

Не

Meetings with the former Prime Minister of Kashmir and with Members of European Parliament to discuss the latest situation on Kashmir issue

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 2

2

0,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Външна политика и политика на сигурност
  • Външни отношения
  • Правосъдие и основните права
  • Хуманитарна помощ

    Членство

2

    Финансови данни

09/2013  -  03/2014

< 9 999 €

5 000 €

0 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

0 €

0 €

5 000 €

0 €

5 000 €

I have been appointed to an Honorary function for which I am not paid.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.