Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Jammu & Kashmir Liberation Cell

Идентификационен номер в Регистъра: 40293678611-60
Дата на регистрация: 12-4-17 19:46:22

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-3-23 12:54:41
Последната годишна актуализация е извършена на 14-3-23 12:54:41


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Jammu & Kashmir Liberation Cell
Инициали:
Правен статут: Public Body Ordinance LXI 2013 of Azad Jammu & Kashmir
Уебсайт:

Раздели

Раздел: VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.
и по-специално: Други публични или смесени организации и пр.

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Shahid MAJEED
Длъжност: Secretary Jammu & Kashmir Liberation Cell

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Ahmed Nasir
Длъжност: Honorary Coordinator for EU

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: New District Complex  K-Block
13100 Muzaffarbad, Azad Jammu & Kashmir
ПАКИСТАН
Телефонен номер: (+0092) 05822 920074
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Honorary Coordinator for EU

NASIR, Ahmed
120 Chaussee de Wavre
B-1050 BRUSSELS

(0032) (0)2 5129495

Originally from Jammu & Kashmir, I have been a Belgian resident 1981.

In February 2012, at the request of the Azad Jammu & Kashmir Prime Minister I was appointed as Coordinator for European Union of the Jammu & Kashmir Liberation Cell.

My responsibilities include contacting Members the Human Right sub- committee and of the Foreign Affairs committee in the European Parliament, to inform them of the latest situation in Jammu & Kashmir

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The goals of the Jammu & Kashmir Liberation Cell are to project the Kashmir issue at national and international level;
b) to take steps for accession of the State of Jammu and Kashmir to Pakistan.
c) to arrange publication of history of State of Jammu & Kashmir Liberation Movement;
d) to project Human Rights violations in Indian held Kashmir ;
e) to work as a think tank on the cause of liberation of Indian occupied part of state of Jammu and Kashmir and formulate policies on matters regarding the Issue; and
f) to undertake such other matters as may be assigned to the Cell by the Government.
Интересите на организацията са на:
  • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Meetings with the former Prime Minister of Kashmir and with Members of European Parliament to discuss the latest situation on Kashmir issue

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Външна политика и политика на сигурност
  • Външни отношения
  • Правосъдие и основните права
  • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 2
Брой на членуващите организации: 0
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:

Допълнителна информация: The Jammu & Kashmir Liberation Cell is active in several countries with a Kashmiri expatriate community.

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 09/2013 - 03/2014
Общ бюджет: 5 000
от който публични средства: 0
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 0
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
други източници: 5 000
- дарения:
- членски вноски: 0
managing director of two companies in brussels : 5 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

I have been appointed to an Honorary function for which I am not paid.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.