Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

NAVARRO Y LLIMA

Identifikavimo numeris Registre: 40203837518-51
Registracijos data: 21/12/2011 11:42:04

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 26/11/2013 09:53:12
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 26/11/2013 09:53:12

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

NAVARRO Y LLIMA

S.L.P.

    Registracijos kategorija

I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Paseo Sagasta, 45
50007 Zaragoza
ISPANIJA

(+34) 976250215

(+34) 976254012

    Teisiškai atsakingas asmuo

Esperanza Llima

Partner

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ángel Navarro

Consultant

    Tikslai ir uždaviniai

Our goal is to provide our clients with the best tax and business consultancy possible. We also offer accountancy services as well as audit procedures.

regioninio / vietos

    Veikla

Asesoría Fiscal, Consultoría contable

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Mokesčiai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

We belong to Russell Bedford International, a global network of independent firms of accountants, auditors, tax advisers and business consultants.

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

>= 100 000  € ir < 150 000  €

  • Fagor

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.