Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

PUBLIC POWER CORPORATION S.A.

Identifikavimo numeris Registre: 40200317900-54
Registracijos data: 31/01/2012 10:05:59

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 26/05/2015 15:10:51
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 26/05/2015 15:10:51
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 26/05/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

PUBLIC POWER CORPORATION S.A.

PPC SA

Public Utility (SA)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Chalkokondyli, 30
GR 104 32 ATHENS
GRAIKIJA

(+30) 210 5293417

    Teisiškai atsakingas asmuo

EMMANOUEL PANAGIOTAKIS

CHAIRMAN & CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

VASSILIKI TSADARI

DIRECTOR OF THE GENERATION ENVIRONMENT DEPARTMENT

    Tikslai ir uždaviniai

PPC is the largest electricity production company in Greece. It produces, distributes and sells electricity in Greece. Its production portfolio consists of a wide range feed thermoelectric power plants (lignite, natural gas and oil), hyrdoelectric plants, while its subsidiary company PPC RENEWABLES holds the largest share of renewables in Greece.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

PPC S.A. is primarily active in the field of energy. Therefore, all issues regarding this field, as well as other complemetrary fields, such as environmental protection, R&D, are of main interest for the company.


 

Non

Non

Non

Non

Non

.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 40

40

10

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

EURELECTRIC, EURACOAL, ZEP, ECOBA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.