Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Edison Spa

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 401111262-07
Regisztráció időpontja: 2008.06.25. 11:54:17

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.06.25. 14:34:54
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.06.25. 14:34:54


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Edison Spa
Rövidítés: EDS
Jogi forma: Società per Azioni
Honlap: http://www.edison.it

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Vállalatok és vállalatcsoportok

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Lescoeur Bruno
Beosztás: Chief Executive Officer

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Marco Margheri
Beosztás: SVP Public and EU Affairs

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Foro Buonaparte  31
Milano 20121
OLASZORSZÁG
Telefonszám: (+39) 0262221
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: Please use the following contact details:

Edison Spa
Public and Regulatory Affairs
EU liaison Office
Avenue des Nerviens, 3
1040 Bruxelles (B)
T: 0032-(0)2-7371570
F: 0032-(0)2-7371575
E: bruxelles@edison.it

SVP of Public and EU Affairs: Mr. Marco Margheri
Contact person: Ms. Simona Goodwin

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Edison (www.edison.it) is one of the oldest energy companies in Europe. It is a leader of the national energy market in Italy as well as being very active in the sector of electricity and gas in several European countries. Edison is involved in ambitious investments projects , in partnership with major stakeholders, reflecting its commitment to the establishment of a new way of generating energy. Edison is committed to several energy sources (from CCGTs to renewables) as well as being a part of several projects of highest strategic importance to the EU. Such projects as the first LNG offshore terminal built in Rovigo or the GALSI pipeline between Algeria and Italia, illustrate Edison’s commitment to R&D. As the newest addition to the EDF group, Edison plans to further develop this policy.
For more information please check www.edison.it or contact bruxelles@edison.it
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Mariacristina Barassi Sabelli 2014.01.30. 2015.01.28.
Cosimo Avesani 2014.01.30. 2015.01.28.
Valeria Palmisano 2014.02.04. 2015.01.31.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Edison has been collaborating with the European institutions since many years, offering its experience as a leader in the energy market, for a more in depth elaboration of community legislation. For this purpose, Edison elaborates analysis, studies and positions which are shared with community institutions and stakeholders involved in the European debate and in the elaboration of proposals and decisions on the various dossiers

Edison has also initated an ambitious investment plan in energy infrastructures, in the electricity sector as well as in the natural gas sector. Many aspects of these investments have implications linked to community law and in some cases are under the complete competency of the EU institutions. Edison’s Institutional Relations Department has the task of effectively and appropriately interacting to guarantee to the European commission and the institutions involved punctual and broad information on the evolution of the dossiers, as well as elaborating subjects that fall directly under community competency.

The Brussels office actively collaborates with the various stakeholders and representative organizations and interacts when necessary with community institutions also to represent the positions of the organizations.
For more information please go to www.edison.it or contact Bruxelles@edison.it

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Bővítés
 • Energiaügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Kül- és biztonságpolitika
 • Külkapcsolatok
 • Kutatás és technológia
 • Regionális politika
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Edison participates in various organizations of interest representation in Italy as well as in Europe. The sharing of information through the presence of Edison representatives in committees and working groups contributes to an informed internal debate.
On a purely informational basis, below are listed some of the most important organizations Edison is working closely with :

- Assoelettrica / UNEI / Eurelectric
- Confindustria / Businesseurope
- Eurogas
- GIE / GTE / GSE / GLE
- Efet
- Recs
- GII (Gruppo Iniziativa italiana)

Edison also participates in the activities of the Industry Advisory Panel of the Charter Energy Treaty.

For further information please check www.edison.it or contact bruxelles@edison.it

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 300000  € és < 350000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:

The Brussels office of Edison are completely integrated within the public and European Affairs departement of Edison SpA. The office is under the administrative direction of Edison SpA, headquartered in Buonaparte 31 - 20121 Milan. The numbers previously cited in option II correspond to the indicative value of the direct activities of the EU office of the society, calculated according to the criterions and the indications furnished in the Code of Conduct of the present Register. Associative costs are not included if there are not directly sustained by the operational unity and directly reported to the activities of establing relations with European institutions.
For more information please check www.edison.it or contact bruxelles@edison.it

Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
EDISON