Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Klinikverbund Südwest

Inschrijvingsnummer in het register 40081675834-10
Inschrijvingsdatum: 12-5-11 13:53:11

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 29-4-14 14:06:31
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 29-4-14 14:06:31


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Klinikverbund Südwest
Acroniem: KVSW
Rechtsvorm: Gemeinnützige Gesellschaftmit beschränkter Haftung im Eigentum von zwei Landkreisen und einer Stadt
Website: http://www.klinikverbund-suedwest.de

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Dr. Elke Frank
Functie: Geschäftsführerin

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Wolfgang Fischer
Functie: Leiter Büro für europ. Angelegenheiten u. Krankenhauspartnerschaften

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Arthur-Gruber-Str.  70
71065 Sindelfingen
DUITSLAND
Telefoon: (+07031) 9813050
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Der Klinikverbund Südwest ist einer der größten kommunalen Klinikkonzerne mit über 4.300 Mitarbeitern in Baden-Württemberg.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Der Klinikverbund Südwest besteht aus 4 Krankenhäusern an 6 regionalen Standorten sowie weiteren Tochtergesellschaften. 4.300 Mitarbeiter behandeln über 70.000 stationäre und 200.000 ambulante Patienten. Abgedeckt werden die beiden Landkreise Böblingen und Calw mit über 530.000 Einwohnern. Zum Klinikverbund gehören ein Versorgungszentrum, eine Energiegesellschaft und diverse Medizinische Kompezenzzentren.
Langjährige intensive Krankenhauspartnerschaften bestehen mit Häusern in Litauen, Uganda und Mauretanien. Austausch von Mitarbeitern wird mit Häusern in Schweden, Niederlande, Österreich und früher noch Frankreich und England gepflegt.
Der Klinikverbund will diese Partnerschaften noch intensivieren und strebt gemeinsame Projekte an.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie: Der Klinikverbund Südwest arbeitet im Hinblick auf entwicklungspolitische Aspekte zusammen mit dem gemeinnützigen Verein "Partnerschaft Gesunde Welt - Klinikverbund Südwest". Weitere Informationen zu den Aufgaben und Projekten dieses Vereins findet man unter www.partnerschaft-gesunde-welt.de.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Keine

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Consumentenzaken
 • Energie
 • Humanitaire hulp
 • Jeugd
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 4.300
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 281.000.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 281.000.000
- giften: 0
- contributies van de leden: 281.000.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.