Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Fiskesekretariatet

Numer identyfikacyjny w rejestrze 40048498591-70
Data rejestracji: 12-04-16 14:12:08

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-05-14 22:29:16
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-05-14 22:29:16


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Fiskesekretariatet
Nazwa skrócona: FISH
Status prawny: non-profit association
Strona internetowa: http://www.fishsec.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Niki Sporrong
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Niki Sporrong
Pełniona funkcja: Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Prästgatan 9  9
11129 Stockholm
SZWECJA
Numer telefonu: (+46) 8250790
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The Fisheries Secretariat (FISH) is a non-profit organisation working towards sustainable fisheries in Europe and worldwide. Our long-term goal is healthy seas with thriving fish stocks and great diversity.

At FISH, we work towards more sustainable fisheries through information, international co-operation, capacity building and lobbying at an international level, but with a focus on the Baltic Sea region and the European Union. We have a particular mission to support and help other organisations, as well as the public, with information and knowledge.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The reform of the Common Fisheries Policy reform, Baltic regional management, implementation of the discard ban and other fisheries legislation, implementation of the Marine Strategy Framework Directive.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • rybołówstwo i akwakultura
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 4
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Fältbiologerna (4 000 Członkowie)
 • WWF-Sweden (195 000 Członkowie)
 • Naturskyddsföreningen (203 000 Członkowie)
 • Sportfiskarna (29 968 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • SZWECJA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Baltic Sea Advisory Council
OCEAN2012
Deep Sea Conservation Coalition

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 385 000
w tym środki publiczne: 85 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 85 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 300 000
- darowizny:
- składki członkowskie:
Philantropic trust and foundations : 300 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.