Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Fiskesekretariatet

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 40048498591-70
Data rejestracji: 16/04/2012 14:12:08

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 14/05/2014 22:29:16
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14/05/2014 22:29:16

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Fiskesekretariatet

FISH

non-profit association

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Prästgatan 9
11129 Stockholm
SZWECJA

(+46) 8250790

(+) 

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Niki Sporrong

Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Niki Sporrong

Director

    Cele i zakres obowiązków

The Fisheries Secretariat (FISH) is a non-profit organisation working towards sustainable fisheries in Europe and worldwide. Our long-term goal is healthy seas with thriving fish stocks and great diversity.

At FISH, we work towards more sustainable fisheries through information, international co-operation, capacity building and lobbying at an international level, but with a focus on the Baltic Sea region and the European Union. We have a particular mission to support and help other organisations, as well as the public, with information and knowledge.

  • europejskim
  • krajowym
  • regionalnym/lokalnym

    Działalność

The reform of the Common Fisheries Policy reform, Baltic regional management, implementation of the discard ban and other fisheries legislation, implementation of the Marine Strategy Framework Directive.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

3

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • rybołówstwo i akwakultura
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

Fältbiologerna(4000),
WWF-Sweden(195000),
Naturskyddsföreningen(203000),
Sportfiskarna(29968)

  • SZWECJA

Baltic Sea Advisory Council
OCEAN2012
Deep Sea Conservation Coalition

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

385 000 €

85 000 €

 €

 €

85 000 €

 €

300 000 €

 €

 €

300 000 €

< 50 000  €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.