Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Beryllium Science & Technology Association

Identifikačné číslo v Registri: 40023137761-50
Dátum registrácie: 18.1.2012 10:58:05

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.1.2014 11:26:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.1.2014 11:26:51


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Beryllium Science & Technology Association
Skratka: BeST
Právna forma: International association under Belgian law (aisbl)
Internetová stránka: http://www.beryllium.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andreas Koster
Funkcia: Chairman

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Maurits Bruggink
Funkcia: EU Representative

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Putdaalweg  33
1150 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 27706788
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The objective of the international association (BeST a.i.s.b.l.) is to promote sound policies, regulations, science and actions related to the use of beryllium. To this end the association assures the organisation and the secretariat and may proceed with fund raising.

Moreover, it may carry out any activities which directly or indirectly contribute to the realisation of the above-mentioned non-profit objective including, to the degree allowed by the law, the exercise of commercial and profit-generating activities the benefits of which will be dedicated entirely to the realisation of the non-profit objective.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


None, Best was created in December 2011.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Podniky
  • Verejné zdravie
  • Vnútorný trh
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
BeST is member of Eurometaux and the Minior Metals Trade Association (MMTA)

Finančné údaje

Účtovný rok: 12/2011 - 01/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

none

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.