Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Institute of Entrepreneurship Development

Tunnusnumber registris: 39992894677-46
Registreerimise kuupäev: 6.12.10 10:19:45

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 10.12.13 19:58:19
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10.12.13 19:58:19


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Institute of Entrepreneurship Development
Akronüüm: IED
Õiguslik vorm: NGO
Veebisait: http://www.entre.gr

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Anastasios Vasiliadis
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Anastasios Vasiliadis
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 60 Iroon Politechniou str 
41335 Larissa
KREEKA
Telefoninumber: (+30241) 0626943
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: e-mail: info@entre.gr
website: www.entre.gr

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Vision of the IED is to create an environment that promotes entrepreneurship, research and the entrepreneurial spirit and mindset of businesses, creating long-lasting relationships with society and the academic community. Its vision is anthropocentric and its basic concern is to provide assistance to citizens and disadvantaged groups in order to increase the level of social inclusion and cohesion of these groups.

The primary goals of the IED include:
- provision of developmental and technical assistance to populations of developing countries
- contribution to activities that contribute to the development of intellectual, economic, social and cultural levels
- promotion of volunteer work and effort
- promotion of economic and social processes of disadvantaged groups
- promotion of the philosophy and principles of entrepreneurship
- support of innovative entrepreneurial ideas
- assistance towards the complete development of entrepreneurial activity
- provide assistance for the qualitative improvements and quantitative increase in responsiveness of business and organisations to national, European and international policies, programmes and actions that concern them
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Lifelong Learning Programme (leonardo da vinci, Grundtvig, Youth In Action
- Europe for Citizens Programme
- South East Europe Programme
- national projects and initiatives

Main focus of activities under the above mentioned programmes and projects include the following: entrepreneurship, the social economy, social entrepreneurship, certification of informal qualifications, gender equality etc.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kultuur
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 6
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • KREEKA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The IED is a member of the following:
- ALDA: Association of Local Democracy Agencies
- Registry of Institutions of Private Social Care (non-profit character of the Ministry of Health)
- National Greek Network of the Anna Lindh Foundation
- Child Rights Information Network
- Network of NGOs "Voluntary Life Register" that aims to sensitize society on the need for blood donation

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 12/2010
Üldeelarve: 127 801
millest avalik rahastamine: 127 801
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 127 801
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 0
- annetused: 0
- liikmemaksud: 0
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.