Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Institute of Entrepreneurship Development

Identifikační číslo v rejstříku: 39992894677-46
Datum registrace: 06/12/2010 10:19:45

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/06/2015 13:03:26
Datum poslední roční aktualizace je: 12/06/2015 13:03:26
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 12/06/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Institute of Entrepreneurship Development

IED

NGO

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Iroon Politechniou str, 60
41335 Larissa
ŘECKO

(+30241) 0626943

    Osoba s právní odpovědností

pan  Anastasios Vasiliadis

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Anastasios Vasiliadis

President

    Cíle a úkoly

The Vision of the IED is to create an environment that promotes entrepreneurship, research and the entrepreneurial spirit and mindset of businesses, creating long-lasting relationships with society and the academic community. Its vision is anthropocentric and its basic concern is to provide assistance to citizens and disadvantaged groups in order to increase the level of social inclusion and cohesion of these groups.

The primary goals of the IED include:
- provision of developmental and technical assistance to populations of developing countries
- contribution to activities that contribute to the development of intellectual, economic, social and cultural levels
- promotion of volunteer work and effort
- promotion of economic and social processes of disadvantaged groups
- promotion of the philosophy and principles of entrepreneurship
- support of innovative entrepreneurial ideas
- assistance towards the complete development of entrepreneurial activity
- provide assistance for the qualitative improvements and quantitative increase in responsiveness of business and organisations to national, European and international policies, programmes and actions that concern them

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

-

-


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- Lifelong Learning Programme (leonardo da vinci, Grundtvig, Youth In Action
- Europe for Citizens Programme
- South East Europe Programme
- national projects and initiatives

Main focus of activities under the above mentioned programmes and projects include the following: entrepreneurship, the social economy, social entrepreneurship, certification of informal qualifications, gender equality etc.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

-

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Kultura
 • Mládež
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

6

-

 • ŘECKO

-

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

127 801 €

127 801 €

 €

127 801 €

lifelong learning programme

0 €

0 €

0 €

0 €

-

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.