Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

ELECTRICITE DE FRANCE

Id-nummer i registret: 39966101835-69
Registreringsdag: 2009-06-12 11:46:31

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-04 16:20:37
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-04 16:20:37


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: ELECTRICITE DE FRANCE
Förkortning: EDF
Associationsform (rättslig ställning): Société Anonyme
Webbplats: http://www.edf.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Henri Proglio
Befattning: Président Directeur Général

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Igor Czerny
Befattning: Senior Vice President EDF European Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: avenue de Wagram  22/30
75382 Paris Cedex 08
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 1 40 42 22 22
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: EDF EU Liaison Office
Avenue des Arts, 53
B - 1000 Bruxelles
Tél.: +32 2 289 61 40

Mr Igor Czerny
Senior Vice President
EDF European Affairs

Mr Grégoire Verdeaux
European Policy Director

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The EDF Group, one of the leaders in the European energy market, is an integrated energy company active in all areas of the business: generation, transmission, distribution, energy supply and trading.
The Group is the leading electricity producer in Europe.
In France, it has mainly nuclear and hydraulic production facilities where 95,9% of the electricity output is CO2-free. EDF's transmission and distribution subsidiaries in France operate 1,285,000 km of low and medium voltage overhead and underground electricity lines and around 100,000 km of high and very high voltage networks.
The Group is involved in supplying energy and services to approximately 28,5 million customers in France. The Group generated consolidated sales of € 75.6 billion in 2013, of which 46.8% was achieved outside of France. EDF is listed on the Paris Stock Exchange and is a member of the CAC 40 index.
At EDF we are committed to:
• Giving our customers a reliable, energy-efficient power supply backed by unbeatable customer service;
• Ensuring maximum energy safety ;
• Remaining at the forefront of energy technology—whether for nuclear, hydro, wind, or solar power—and leading the drive towards a carbon-free world.

Our 158,467 employees around the globe not only generate, transform, market, and distribute power, but they do so in a way consistent with the five values fundamental to any responsible organisation:
• Respect for the individual
• An unrelenting quest for excellence
• Environmental stewardship
• Support for the community
• Integrity towards our stakeholders.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 14
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Hans Martin Hermann 2014-02-22 2015-02-19
ANTOINE ASLANIDES 2014-03-11 2015-03-07
ESZTER PATAY 2014-01-08 2014-12-20
Colin Parker 2014-04-24 2015-04-17
Yves Desbazeille 2014-05-22 2015-05-20
Rémi BUSSAC 2014-03-11 2015-03-07

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Activities which directly and indirectly concern the Energy sector (See fields of interest below)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Associations/Federations:
- Medef
- Le Cercle de l'Industrie
- Le C.E.E.P
- U.F.E (Union Française de l'Electricité) and Eurelectric, via l'U.F.E
- Foratom
- E2BA - Energy Efficiency in Buildings Association
- EASE - European Association for the Storage of Energy
- SEDC - Smart Energy Demand Coalition

Think tanks:
- Confrontations Europe
- Fondation Schuman
- Bruegel
- C.E.P.S
- CERRE
- IFRI
-Florence School of Regulation
- Friends of Europe

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 2000000  € och < 2250000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 1 285 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

EU funding deal with EDF R&D activities

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.