Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Health Effects Institute

Numărul de identificare din Registru: 39956358448-12
Data înscrierii: 29.03.2012 22:09:45

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.03.2014 21:08:32
Data ultimei actualizări anuale: 28.03.2014 21:08:32


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Health Effects Institute
Acronim: HEI
Statut juridic: Non-profit (US 501(c)3)
Site internet: http://www.healtheffects.org

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Daniel Greenbaum
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Robert O'Keefe
Funcţie: Vice President

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Federal Street  101
02110 Boston
STATELE UNITE ALE AMERICII
Numărul de telefon: (+1) 6174882300
Număr de fax: (+1) 6174882335
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Health Effects Institute is an independent, nonprofit organization established in 1980 to be an authoritative and impartial source of high-quality science regarding the effects of air pollution on human health. Through nearly 300 research projects in the U.S., Europe, Asia and elsewhere, HEI has advanced scientific knowledge on a range of air pollution issues relevant to regulatory and other actions to improve air quality.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare: HEI does not conduct issue advocacy, adopt positions on policy questions or represent the interests or views of any outside parties. Its mission is to generate credible scientific information on the health risks associated with various kinds of air pollutants. Through invited participation on consultative committees and other opportunities for briefings and presentations, the Institute’s senior staff will from time to time convey findings from HEI’s scientific programs to public authorities at the European and national government levels.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


HEI’s scientific programs are, and have been, targeted to key issues in air quality policy discussions.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Energie
 • Mediu
 • Sănătate publică
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 07/2012 - 06/2013
Buget total: 7.016.238
din care finanţare publică: 4.009.103
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
U.S. Government Agency Grants : 4.009.103
din alte surse: 3.007.135
- donaţii: 3.007.135
- cotizaţii ale membrilor: 0
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Additional information and audited financial statements can be found in HEI’s annual reports, which are available at: wwww.healtheffects.org.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.