Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Health Effects Institute

Tunnistenumero rekisterissä: 39956358448-12
Rekisteröintipäivä: 29/03/2012 22:09:45

Tietoja päivitetty viimeksi: 28/03/2014 21:08:32
Edellinen vuotuinen päivitys: 28/03/2014 21:08:32

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Health Effects Institute

HEI

Non-profit (US 501(c)3)

    Ryhmä rekisterissä

IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset

Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

    Yhteystiedot

Federal Street, 101
02110 Boston
YHDYSVALLAT

(+1) 6174882300

(+1) 6174882335

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Daniel Greenbaum

President

    EU-suhteista vastaava henkilö

Robert O'Keefe

Vice President

    Tavoitteet ja tehtävät

The Health Effects Institute is an independent, nonprofit organization established in 1980 to be an authoritative and impartial source of high-quality science regarding the effects of air pollution on human health. Through nearly 300 research projects in the U.S., Europe, Asia and elsewhere, HEI has advanced scientific knowledge on a range of air pollution issues relevant to regulatory and other actions to improve air quality.

maailmanlaajuisia

    Toimet

HEI’s scientific programs are, and have been, targeted to key issues in air quality policy discussions.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

2

HEI does not conduct issue advocacy, adopt positions on policy questions or represent the interests or views of any outside parties. Its mission is to generate credible scientific information on the health risks associated with various kinds of air pollutants. Through invited participation on consultative committees and other opportunities for briefings and presentations, the Institute’s senior staff will from time to time convey findings from HEI’s scientific programs to public authorities at the European and national government levels.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Kansanterveys
  • Liikenne
  • Tutkimus ja teknologia
  • Ympäristö

    Jäsenet ja jäsenyydet

0

    Rahoitustiedot

07/2012  -  06/2013

7 016 238 €

4 009 103 €

0 €

0 €

0 €

0 €

4 009 103 €

3 007 135 €

3 007 135 €

0 €

< 50 000  €

Additional information and audited financial statements can be found in HEI’s annual reports, which are available at: wwww.healtheffects.org.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.