Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Health Effects Institute

Tunnistenumero rekisterissä: 39956358448-12
Rekisteröintipäivä: 29.3.2012 22:09:45

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.3.2014 21:08:32
Edellinen vuotuinen päivitys: 28.3.2014 21:08:32


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Health Effects Institute
Lyhenne: HEI
Organisaation oikeudellinen muoto: Non-profit (US 501(c)3)
Internet-osoite: http://www.healtheffects.org

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Daniel Greenbaum
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Robert O'Keefe
Tehtävä organisaatiossa: Vice President

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Federal Street  101
02110 Boston
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+1) 6174882300
Faksinumero: (+1) 6174882335
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Health Effects Institute is an independent, nonprofit organization established in 1980 to be an authoritative and impartial source of high-quality science regarding the effects of air pollution on human health. Through nearly 300 research projects in the U.S., Europe, Asia and elsewhere, HEI has advanced scientific knowledge on a range of air pollution issues relevant to regulatory and other actions to improve air quality.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja HEI does not conduct issue advocacy, adopt positions on policy questions or represent the interests or views of any outside parties. Its mission is to generate credible scientific information on the health risks associated with various kinds of air pollutants. Through invited participation on consultative committees and other opportunities for briefings and presentations, the Institute’s senior staff will from time to time convey findings from HEI’s scientific programs to public authorities at the European and national government levels.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


HEI’s scientific programs are, and have been, targeted to key issues in air quality policy discussions.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Liikenne
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 07/2012 - 06/2013
Kokonaisbudjetti: 7 016 238
josta julkista rahoitusta: 4 009 103
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
U.S. Government Agency Grants : 4 009 103
muista rahoituslähteistä: 3 007 135
- lahjoitukset ja avustukset: 3 007 135
- jäsenmaksut: 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Additional information and audited financial statements can be found in HEI’s annual reports, which are available at: wwww.healtheffects.org.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.