Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Health Effects Institute

Identifikační číslo v rejstříku: 39956358448-12
Datum registrace: 29/03/2012 22:09:45

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/04/2015 20:02:39
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 20:02:39
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Health Effects Institute

HEI

Non-profit (US 501(c)3)

    Oddíl Registrace

IV - Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Federal Street, 101
02110 Boston
SPOJENÉ STÁTY

(+1) 6174882300

    Osoba s právní odpovědností

pan  Daniel Greenbaum

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Robert O'Keefe

Vice President

    Cíle a úkoly

The Health Effects Institute is an independent, nonprofit organization established in 1980 to be an authoritative and impartial source of high-quality science regarding the effects of air pollution on human health. Through nearly 300 research projects in the U.S., Europe, Asia and elsewhere, HEI has advanced scientific knowledge on a range of air pollution issues relevant to regulatory and other actions to improve air quality.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

HEI does not conduct issue advocacy or adopt policy positions. Its mission is to generate scientific information on the health risks associated with air pollutants, which it shares with policymakers working on air quality issues. Its most recent engagement in Europe has been with the European Commission's review of air policy.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

Through invited participation on consultative committees and other opportunities for briefings and presentations, from time to time, the Institute's senior staff convey findings from its scientific programs to public authorities at the European and national government levels.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Doprava
  • Energetika
  • Veřejné zdraví
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

0

    Finanční údaje

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

8 541 280 €

3 805 120 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

0 €

0 €

3 805 120 €

4 736 160 €

4 736 160 €

0 €

Additional information and audited financial statements can be found in HEI’s annual reports, which are available at: wwww.healtheffects.org.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.