Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

The General Council of the Bar of England and Wales

Numer identyfikacyjny w rejestrze 39850528734-23
Data rejestracji: 12-05-09 09:38:37

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-05-13 11:58:23
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-05-13 11:58:23


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: The General Council of the Bar of England and Wales
Nazwa skrócona: The Bar Council
Status prawny: Unincorporated association
Strona internetowa: http://www.barcouncil.org.uk/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Mark Hatcher
Pełniona funkcja: Director, Representation & Policy

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Evanna Fruithof
Pełniona funkcja: Consultant Director, Bar Council Brussels Office

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: High Holborn  289-293
WC1V 7HZ London
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 02072420082
Numer faksu: (+2) 3432230
Inne dane kontaktowe: The Bar Council of England and Wales Brussels Office
85 Avenue des Nerviens, 5th fl,
B-1040 Brussels
Telephone number: (+32)(0)2 230 4810

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The General Council of the Bar of England and Wales (known as the Bar Council) was founded in 1894 to represent the interests of barristers. As the governing body for the Bar its role is to promote and improve the services and functions of the Bar, and to represent the interests of the Bar on all matters relating to the profession, whether trade union, disciplinary, public interest or in any way affecting the administration of justice, be that by way of structural change, or changes to substantive or procedural law. The Bar Standards Board was established by the Bar Council to deal with the regulation of barristers.

Since much of the law of England and Wales originates from the institutions of the European Union, in 1999 the Bar Council opened a representative office in Brussels, to act as the Bar’s eyes, ears and mouth at the heart of EU decision-making. It keeps the Bar informed of EU developments on a wide range of issues that directly affect its practitioner members and their clients. It also acts as the central conduit for communicating the knowledge and expertise of the English Bar to European policy makers, much of it generated by Specialist Bar Associations working within the Bar Council’s structure, and coordinated by the Bar Council’s EU Law Committee.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające: There is one dedicated consultant in Brussels, with two London-based employees whose main activities are not EU-related, but who from time-to-time are involved.
In addition, practising members of the Bar provide their expertise to the Bar Council on specific matters of law and procedure in areas of relevance to particular EU activities, and do so generally on a pro-bono basis.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The Bar Council Brussels office' areas of primary focus are civil law, including family; criminal law; competition, consumer protection; internal market, including intellectual property rights; company and environmental law. During the last year therefore, our focus has been on initiatives such as procedural safeguards for suspects and defendants; victims' rights; dataprotection; public procurement; Common European Sales Law; European Patent; ADR and ODR; Review of the Brussels I regulation; of the Professional Qualifications Directive, and many others.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
The Bar Council of England and Wales is a member of the Council of the Bars and Law Societies of Europe.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 05/2012 - 04/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50000  €–100000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.