Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

The General Council of the Bar of England and Wales

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 39850528734-23
Data rejestracji: 09/05/2012 09:38:37

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 24/03/2016 08:48:55
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 24/03/2016 08:48:55
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 24/03/2017

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

The General Council of the Bar of England and Wales

The Bar Council

Unincorporated association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

High Holborn, 289-293
WC1V 7HZ London
WIELKA BRYTANIA

(+44)02072420082

The General Council of the Bar of England & Wales, Brussels Office avenue Nerviens 85
B-1040 Brussels
BELGIA

(+32)486561968

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Stephen Crowne

Chief Executive

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Evanna Fruithof

Consultant Director, Bar Council Brussels Office

    Cele i zakres obowiązków

The General Council of the Bar of England and Wales (known as the Bar Council) was founded in 1894 to represent the interests of barristers. As the governing body for the Bar its role is to promote and improve the services and functions of the Bar, and to represent the interests of the Bar on all matters relating to the profession, whether trade union, disciplinary, public interest or in any way affecting the administration of justice, be that by way of structural change, or changes to substantive or procedural law. The Bar Standards Board was established by the Bar Council to deal with the regulation of barristers.

Since much of the law of England and Wales originates from the institutions of the European Union, in 1999 the Bar Council opened a representative office in Brussels, to act as the Bar’s eyes, ears and mouth at the heart of EU decision-making. It keeps the Bar informed of EU developments on a wide range of issues that directly affect its practitioner members and their clients. It also acts as the central conduit for communicating the knowledge and expertise of the English Bar to European policy makers, much of it generated by Specialist Bar Associations working within the Bar Council’s structure, and coordinated by the Bar Council’s EU Law Committee.

 • europejskim
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

All files in the Justice field, both civil and criminal and whether substantive or procedural. Also Financial Services, Digital Single Market, Intellectual Property, Employment, Environment, Company law, Competition; Consumer protection, fundamental rights; rule of law issues; professional regulatory issues and free movement.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   25%: 2

3

1,5

There is one dedicated consultant in Brussels, with two London-based employees whose main activities are not EU-related, but who from time-to-time are involved.
In addition, practising members of the Bar provide their expertise to the Bar Council on specific matters of law and procedure in areas of relevance to particular EU activities, and do so generally on a pro-bono basis.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

The Bar Council of England and Wales is a member of the Council of the Bars and Law Societies of Europe.

    Dane finansowe:

04/2014  -  03/2015

100 000 €–199 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
The Bar of England and Wales has its own professional code of conduct for its practising members.