Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

BUSINESSEUROPE

Tunnusnumber registris: 3978240953-79
Registreerimise kuupäev: 13/01/2009 09:56:14

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 22/04/2015 15:26:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 22/04/2015 15:26:42
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 22/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

BUSINESSEUROPE

aisbl (association internationale sans but lucratif)

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Avenue Cortenbergh, 168
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 2 2376511

    Juriidiliselt vastutav isik

Markus Beyrer

Director General

    ELi asjade eest vastutav isik

Markus Beyrer

Director General

    Eesmärgid ja ülesanded

The objective of the Association is:

• To bring together national professional associations of European companies and employers, and to maintain and develop links of solidarity and cooperation between them;
• To study, encourage and propose any action which may contribute to the lasting development of companies in Europe;
• To identify appropriate means for promoting economic and social progress, and to strengthen Europe’s competitiveness;
• To participate, on the basis of a mandate given by the statutory bodies, in the dialogue between the social partners provided for in the Treaty establishing the European Community.

In the framework of realisation of this objective, the Association promotes the common professional interests of the firms represented by its members and disseminates their ideas, in particular in the economic, social, environmental, technical, scientific, fiscal, legal and external relations fields.

To this end, its task is to represent its member organisations as a whole, notably with regards to the institutions of the European Communities, and to act so that its member organisations coordinate their European policies.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

All topics that matter to European companies.

Detailed information on our priorities ("10 priorities for 2014-2019") as well as all the BUSINESSEUROPE staff and their respective dossiers can be found on our website (under 'contact us').

Annual BUSINESSEUROPE DAY event
Weekly newsletter 'Headlines'
Position papers, letters, press releases, publications

All information is publicly available on our website www.businesseurope.eu


 

All information can be found on the relevant website of the European Commission: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

Ei

All information can be found on the relevant website of the European Commission: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

Participation in the SME Intergroup

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 29  

29

29

All areas of activity of BUSINESSEUROPE and its staff can be consulted in our weekly publication 'Headlines'. Subscriptions can be obtained via our website.

Furthermore, our letters, positions, publications and activities are made publicly available on our website www.businesseurope.eu

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Markus J. BEYRER 20/11/2014 18/11/2015
Alexandre AFFRE 09/12/2014 04/12/2015
Jérôme CHAUVIN 20/01/2015 16/01/2016
Maxime CERUTTI 15/04/2015 13/04/2016
Jérôme SICAIRE 04/06/2015 28/12/2015
Christian FEUSTEL 20/11/2014 18/11/2015
Frederik LANGE 11/09/2014 09/09/2015
Sofia BOURNOU 27/01/2015 22/01/2016
Ilias KONTEAS 20/01/2015 16/01/2016
Cecilia ZAPPALA 20/01/2015 16/01/2016
Eleonora CATELLA 10/10/2014 08/10/2015
Guido LOBRANO 20/02/2015 18/02/2016
Jeroen HARDENBOL 20/01/2015 16/01/2016
Erik Menso BERGGREN 20/01/2015 16/01/2016
Maurice FERMONT 20/01/2015 15/01/2016
Maria Luisa RODRIGUES GRADIM DOS SANTOS 12/11/2014 10/11/2015
Joana PINHEIRO DE MAGALHAES CARVALHAIS VALENTE 23/01/2015 21/01/2016
Margarida FARIAS ALCOBIO BRANDÃO MATIAS 19/12/2014 17/12/2015
Ana Mafalda CEIA SILVA MOZ TEIXEIRA 23/01/2015 21/01/2016
Pedro DOS SANTOS OLIVEIRA 20/01/2015 15/01/2016
James WATSON 23/01/2015 21/01/2016
Patrick GRANT 20/01/2015 16/01/2016
Alastair MACLACHLAN 14/05/2015 31/08/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

39 national member federations from 33 European countries.
For further information, please consult our website: www.businesseurope.eu

EPC (http://www.epc.eu)
CEPS (http://www.ceps.eu)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 4 000 000 € ja < 4 249 999 €

 €

630 697 €

European Commission

In 2014, BUSINESSEUROPE received the following amounts in relation to the 2 grant agreements managed by BUSINESSEUROPE in the context of the integrated projects of the European social partners – BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME and ETUC – that are financed under the European Commission’s budget line on social dialogue:

1. €456.952,53 as first payment under the new grant agreement VS/2014/0325 for a project running over two years in 2014-2016 for a total budgeted cost of €1.202.506.66 over this period. This project includes activities with ETUC aiming to support EU social dialogue development; and separate employers’ and trade unions’ activities aiming to foster where appropriate social dialogue on apprenticeships.

2. €173.744,61 as final payment under the grant VS/2012/0447 for an 18-month project that was implemented in 2013-2014 for a total realised cost of 399.376.56€ over this period. This project included the development of a toolkit for gender equality in practice; as well as some activities on education and lifelong learning and to support EU social dialogue development.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.