Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

BUSINESSEUROPE

Tunnusnumber registris: 3978240953-79
Registreerimise kuupäev: 13.01.09 9:56:14

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.01.14 15:04:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.12.13 9:41:10


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: BUSINESSEUROPE
Akronüüm:
Õiguslik vorm: aisbl (association internationale sans but lucratif)
Veebisait: http://www.businesseurope.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Markus Beyrer
Ametikoht: Director General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Markus Beyrer
Ametikoht: Director General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 168 Avenue Cortenbergh 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 2376511
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The objective of the Association is:

• To bring together national professional associations of European companies and employers, and to maintain and develop links of solidarity and cooperation between them;
• To study, encourage and propose any action which may contribute to the lasting development of companies in Europe;
• To identify appropriate means for promoting economic and social progress, and to strengthen Europe’s competitiveness;
• To participate, on the basis of a mandate given by the statutory bodies, in the dialogue between the social partners provided for in the Treaty establishing the European Community.

In the framework of realisation of this objective, the Association promotes the common professional interests of the firms represented by its members and disseminates their ideas, in particular in the economic, social, environmental, technical, scientific, fiscal, legal and external relations fields.

To this end, its task is to represent its member organisations as a whole, notably with regards to the institutions of the European Communities, and to act so that its member organisations coordinate their European policies.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 27
Lisateave: Activities of BUSINESSEUROPE and its staff can be consulted in our weekly publication 'Headlines'. Subscriptions can be obtained via our website.

Furthermore, all our letters, positions and publications are made publicly available on our website www.businesseurope.eu

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Christian FEUSTEL 20.11.14 18.11.15
Erik Menso Berggren 18.01.14 16.01.15
Jérôme CHAUVIN 24.01.14 22.01.15
Guido LOBRANO 22.01.14 31.01.15
Frederik Lange 11.09.14 9.09.15
Eleonora Catella 10.10.14 8.10.15
Cecilia Zappala 18.01.14 16.01.15
Jeroen Hardenbol 18.01.14 16.01.15
Ilias Konteas 22.01.14 20.01.15
Anna Constable 18.01.14 16.01.15
Pedro Dos Santos Oliveira 22.01.14 20.01.15
Maria Luisa Rodrigues Gradim Dos Santos 12.11.14 10.11.15
Alexandre AFFRE 17.01.14 15.01.15
Magdalena BOBER 31.01.14 29.01.15
Maxime CERUTTI 26.02.14 24.02.15
James Watson 19.02.14 17.02.15
Sofia Bournou 23.01.14 21.01.15
Riccardo De Bosio 19.02.14 17.02.15
Cyril Morée 19.02.14 17.02.15
Joana Pinheiro de Magalhaes Carvalhais Valente 19.02.14 17.02.15
Markus J. BEYRER 20.11.14 18.11.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


All topics that matter to European companies.

Detailed information on our priorities ('Key Issues' and 'Go for Growth') as well as all the BUSINESSEUROPE staff and their dossiers can be found on our website.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
For further information, please consult our website: www.businesseurope.eu

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 4000000  € ja < 4250000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 21 236 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The grants received cover the final payment for the "BOSMIP 4" programme.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.