Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

BUSINESSEUROPE

Идентификационен номер в Регистъра: 3978240953-79
Дата на регистрация: 09-1-13 9:56:14

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-9 15:04:46
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-17 9:41:10


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: BUSINESSEUROPE
Инициали:
Правен статут: aisbl (association internationale sans but lucratif)
Уебсайт: http://www.businesseurope.eu

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Markus Beyrer
Длъжност: Director General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Markus Beyrer
Длъжност: Director General

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Avenue Cortenbergh  168
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2 2376511
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The objective of the Association is:

• To bring together national professional associations of European companies and employers, and to maintain and develop links of solidarity and cooperation between them;
• To study, encourage and propose any action which may contribute to the lasting development of companies in Europe;
• To identify appropriate means for promoting economic and social progress, and to strengthen Europe’s competitiveness;
• To participate, on the basis of a mandate given by the statutory bodies, in the dialogue between the social partners provided for in the Treaty establishing the European Community.

In the framework of realisation of this objective, the Association promotes the common professional interests of the firms represented by its members and disseminates their ideas, in particular in the economic, social, environmental, technical, scientific, fiscal, legal and external relations fields.

To this end, its task is to represent its member organisations as a whole, notably with regards to the institutions of the European Communities, and to act so that its member organisations coordinate their European policies.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 27
Допълнителна информация: Activities of BUSINESSEUROPE and its staff can be consulted in our weekly publication 'Headlines'. Subscriptions can be obtained via our website.

Furthermore, all our letters, positions and publications are made publicly available on our website www.businesseurope.eu

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Christian FEUSTEL 13-12-4 14-12-2
Sofia Bournou 14-1-23 15-1-21
Jérôme CHAUVIN 14-1-24 15-1-22
Guido LOBRANO 14-1-22 15-1-31
Eleonora Catella 13-8-28 14-8-26
Mira Kim Teoh 13-10-17 14-10-15
Cecilia Zappala 14-1-18 15-1-16
Jeroen Hardenbol 14-1-18 15-1-16
Ilias Konteas 14-1-22 15-1-20
Anna Constable 14-1-18 15-1-16
Pedro Dos Santos Oliveira 14-1-22 15-1-20
Méabh Ní Drisceoil 13-10-17 14-10-15
Alexandre AFFRE 14-1-17 15-1-15
Margarida Farias Alcobio Brandão Matias 13-10-17 14-10-15
Magdalena BOBER 14-1-31 15-1-29
James Watson 14-2-19 15-2-17
Maxime CERUTTI 14-2-26 15-2-24
Riccardo De Bosio 14-2-19 15-2-17
Cyril Morée 14-2-19 15-2-17
Joana Pinheiro de Magalhaes Carvalhais Valente 14-2-19 15-2-17
Markus J. BEYRER 13-12-4 14-12-2
Erik Menso Berggren 14-1-18 15-1-16
Maria Luisa Rodrigues Gradim Dos Santos 13-12-7 14-12-5

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


All topics that matter to European companies.

Detailed information on our priorities ('Key Issues' and 'Go for Growth') as well as all the BUSINESSEUROPE staff and their dossiers can be found on our website.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
For further information, please consult our website: www.businesseurope.eu

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 4000000  € и < 4250000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 21 236 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

The grants received cover the final payment for the "BOSMIP 4" programme.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.