Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят




Профил на регистрираното лице

Rederscentrale

Идентификационен номер в Регистъра: 39632242861-68
Дата на регистрация: 09-12-21 15:32:33

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-11-25 9:20:52
Последната годишна актуализация е извършена на 13-11-25 9:20:52


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Rederscentrale
Инициали:
Правен статут: cvba
Уебсайт: http://www.rederscentrale.be

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Emiel Brouckaert
Длъжност: Directeur

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Emiel Brouckaert
Длъжност: Directeur

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: H. Baelskaai  25
8400 Oostende
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 59 32 35 03
Факс: (+32) 59 32 28 40
Друга информация за връзка: Rederscentrale: Beroepsvereniging en producentenorganisatie van de Belgische reders ter zeevisserij

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Beroepsvereniging en producentenorganisatie van de Belgische reders ter zeevisserij
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище
  • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


x

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Рибарство и аквакултури

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.




EAPO, Europêche, Noordzee RAC, Noordwestelijke Wateren RAC

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.