Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Stichting De Noordzee/ Northsea Foundation

Identifikační číslo v rejstříku: 39552406251-59
Datum registrace: 19.7.11 17:06:15

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.7.14 8:52:57
Datum poslední roční aktualizace je 7.7.14 8:52:57


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Stichting De Noordzee/ Northsea Foundation
Zkratka: SDN
Právní forma Foundation
Internetové stránky: http://www.noordzee.nl

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Eelco Leemans
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Christine  Absil
Funkce: Senior Fisheries Policy Advisor

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Mariahoek  16-17
NL-3511 LG Utrecht
NIZOZEMSKO
Telefon: (+3130) 2340016
Číslo faxu: (+3130) 2302830
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The North Sea Foundation (NSF) is a Dutch environmental NGO that advocates the protection and sustainable use of the North Sea marine ecosystem. NSF focuses its activities on four main areas, namely: Fisheries & Seafood, Shipping, Plastics pollution, Sustainable Energy and Marine Protected Areas. NSF has a reputation of advocacy based on knowledge and expertise. Our mission is carried out with a passion for the ocean and the desire for all Dutch people to be proud of the North Sea that has provided us with both economical and environmental resources. Much remains unknown about the North Sea, particularly the unsustainable exploitation that is occurring daily. The NSF, through its four main programs, seeks to educate the public on these threats and to equip them with tools that will bring about change for the greater well-being of the North Sea and other seas and oceans.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 13
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Advocacy on maritime issues, shipping, fisheries, marine conservation, aquaculture and the Marine Framework directive.

Vice chair of the North Sea RAC
Member of the Management Committee of the Pelagic RAC

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Rybolov a akvakultura
  • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
  • NIZOZEMSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Member of Seas At Risk
Member of the Clean Shipping Coalition
Member of Shipbreaking Platform

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Celkový rozpočet: 1 500 000
z toho veřejné financování: 500 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 500 000
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 1 000 000
- dary: 1 000 000
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.