Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

International Association of Oil & Gas Producers

Identitātes numurs Reģistrā: 3954187491-70
Reģistrācijas datums: 08.10.10 11:02:47

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.10.11 16:17:28
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.15.9 09:29:23


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: International Association of Oil & Gas Producers
Akronīms: IOGP
Juridiskais statuss: A company limited by guarantee. Registered in England, No. 1832064
Tīmekļa vietne: http://www.iogp.org

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Michael Engell-Jensen
Amats Executive Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Roland Festor
Amats Director EU Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Blackfriars Road  209-215
London SE1 8NL
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+44) 20 7633 0272
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Brussels office (OGP Europe):

Mr Roland Festor
Director EU Affairs

165, Bd. du Souverain
1160 Brussels
Belgium

Tel. +32 (0)2 566 91 50
Fax: +32 (0)2 566 91 59

E-mail: rf@iogp.org

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: IOGP is the single association representing companies and associations engaged in the exploration and production of oil and natural gas both at global and at EU level, with offices in London and Brussels.

At EU level, IOGP represents members who are active in Europe. IOGP Brusses office participates in the Berlin Fossil Fuels Forum, the Madrid European Gas Regulatory Forum as well as other consultative groups set up by the European Commission, and it is the prime interlocutor for energy policy, environmental and other issues related to this industry.

Globally, IOGP’s worldwide membership accounts for more than half of the world’s oil output and about one third of global gas production. IOGP fosters cooperation in the area of health, safety and the environment, operations and engineering, and represents the industry before international organisations, such as the UN, IMO and the World Bank, as well as regional seas conventions, such as OSPAR, where it has observer status.

Vision:

To work on behalf of the world’s oil and gas producing companies to promote responsible and profitable operations

Mission:

To represent the interests of oil and gas producing companies to international regulators and legislative bodies

To liaise with other industry associations globally and provide a forum for sharing experiences, debating emerging issues and establishing common ground to promote co-operation, consistency and effectiveness

To facilitate continuous improvement in Health, Safety and the Environment (HSE), Corporate Social Responsibility (CSR), engineering and operations

Objectives:

To improve understanding of our industry by being visible, accessible and a reliable source of information

To represent and advocate industry views by developing effective proposals

To improve the collection, analysis and dissemination of data on HSE performance

To develop and disseminate best practice in HSE, engineering and operations

To promote CSR awareness and best practice
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 10
Papildu informācija: Roland Festor, Director EU Affairs
Christian Schwarck, Deputy Director EU Affairs;
Christine Ravnholt Hartmann, EU Affairs Manager;
Bernard Vanheule, EU Affairs Manager;
Kamila Piotrowska, EU Affairs Officer;
Alessandro Torello, Communications Manager
Christine Glorieux, Office Manager
Véronique Luyten, Administrative Officer
Caterina De Matteis, Junior Policy Officer
Alexandra Ivascu, Administrative Assistant

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Caterina De Matteis 14.15.4 15.11.4
Christian Schwarck 14.9.5 15.7.5
Alessandro Torello 14.24.6 15.20.6
Roland Festor 14.29.4 15.25.4
Kamila Piotrowska 14.19.12 15.17.12
Christine Ravnholt HARTMANN 14.5.8 15.1.8
Bernard VANHEULE 14.22.1 15.20.1

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Policy and legislation concerning the exploration and production of oil and gas in Europe and globally. These include in particular general energy political, internal gas market as well as climate related and other environmental matters.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. 1 800 000 €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

In the absence of a definition of "direct representation", IOGP has opted to indicate the entire budget of its Brussels office. This is financed through membership fees (see IOGP website for details).

The purpose of IOGP in Brussels is:

To gather relevant information on EU Affairs

To analyse with members their possible impact on the sector

If appropriate, to communicate the result of this analysis and other relevant information to the EU institutions.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.