Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Фондация Център за оценка на въздействието на законодателството

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 39352357614-15
Data Reġistrazzjoni: 06/01/2012 09:37:18

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 10/12/2013 10:26:36
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 10/12/2013 10:26:36


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Фондация Център за оценка на въздействието на законодателството
bil-latin : Center for RIA Foundation
Akronimu: Center for RIA
Statut legali: NGO
Websajt: http://www.ria.bg

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Тони Димов
Kariga: Председател

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Тони Димов
Kariga: Председател

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 10 Владайска 
София 1606
IL-BULGARIJA
Numru tat-telefon: (+359 2) 8529052
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Мисията на Центъра е да насърчава въвеждането на правилата на доброто управление, по-доброто законодателство и иинтелигентното правно регулиране в България и да популяризира принципа „Колкото по-малко, толкова повече” в сферата на законодателството.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


1. Извършване на оценки на въздействието на законодателството на централно и местно ниво чрез прилагане на международните и европейски добри практики и стандарти в областта на интелигентното правно регулиране;
2. Разработване на анализи, наръчници, насоки, учебни помагала в сферата на изследването на правната уредба и оценката на въздействието на законодателството;
3. Създаване и поддържане на онлайн база данни с информация и експертни разработки в областта на оценката на въздействието на законодателството;
4. Подготовка и реализиране на проекти в сферата на изследването на националната и европейска правна уредба и оценката на въздействието на законодателството в България и ЕС;

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 5
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 07/2011 - 12/2011
Baġit globali: 7,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 7,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 7,000
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.