Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Фондация Център за оценка на въздействието на законодателството

Identitātes numurs Reģistrā: 39352357614-15
Reģistrācijas datums: 12.6.1 09:37:18

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.10.12 10:26:36
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.10.12 10:26:36


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Фондация Център за оценка на въздействието на законодателството
Latīņu alfabēta burtiem: Center for RIA Foundation
Akronīms: Center for RIA
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: http://www.ria.bg

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Тони Димов
Amats Председател

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Тони Димов
Amats Председател

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Владайска  10
София 1606
BULGĀRIJA
Tālruņa numurs: (+359 2) 8529052
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Мисията на Центъра е да насърчава въвеждането на правилата на доброто управление, по-доброто законодателство и иинтелигентното правно регулиране в България и да популяризира принципа „Колкото по-малко, толкова повече” в сферата на законодателството.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


1. Извършване на оценки на въздействието на законодателството на централно и местно ниво чрез прилагане на международните и европейски добри практики и стандарти в областта на интелигентното правно регулиране;
2. Разработване на анализи, наръчници, насоки, учебни помагала в сферата на изследването на правната уредба и оценката на въздействието на законодателството;
3. Създаване и поддържане на онлайн база данни с информация и експертни разработки в областта на оценката на въздействието на законодателството;
4. Подготовка и реализиране на проекти в сферата на изследването на националната и европейска правна уредба и оценката на въздействието на законодателството в България и ЕС;

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Kultūra
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 5
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 07/2011 - 12/2011
Kopējais budžets: 7 000
tostarp publiskais finansējums: 7 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 7 000
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.