Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Federation of European Direct and Interactive Marketing

Tunnistenumero rekisterissä: 39300567160-02
Rekisteröintipäivä: 16.11.2011 13:34:48

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.2.2014 14:26:10
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.10.2013 10:30:41


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Federation of European Direct and Interactive Marketing
Lyhenne: FEDMA
Organisaation oikeudellinen muoto: AISBL
Internet-osoite: http://www.fedma.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Sebastien Houzé
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Mathilde Fiquet
Tehtävä organisaatiossa: EU Legal Affairs Adviser

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: avenue Ariane  5
1200 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 27794268
Faksinumero: (+32) 27789922
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The principal aim of FEDMA is to promote and protect the European direct and interactive marketing industry by creating greater acceptance and usage of, and confidence in direct and interactive marketing by European consumers and business communities.Moreover, FEDMA fights for the freedom of communication by encouraging European institutions to ensure a healthy commercial and legislative environment within which the industry may profitably operate and develop.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Mathilde FIQUET 5.11.2013 31.10.2014
Géraldine Jeanne Anne PROUST 6.8.2014 4.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The main issues covered by FEDMA are dossiers on Data Protection, Consumer Rights, Distance Sales, Environmental issues with respect to marketing activities, VAT with respect to Postal Services,postal liberalisation and e-commerce and other dossiers that have an impact on the Direct and Interactive Marketing Industry.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Viestintä
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
FEDMA is an industry member of the European Advertising Standards Alliance (EASA)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 150000  € - < 200000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.