Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry

Numărul de identificare din Registru: 39275004756-35
Data înscrierii: 13.12.2010 13:18:41

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 16.11.2013 18:49:29
Data ultimei actualizări anuale: 16.11.2013 18:49:29


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry
Acronim: EUF
Statut juridic: A division of IFG SCRL
Site internet: http://euf.eu.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Erik Timmermans
Funcţie: Executive Committee Member

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  John Gielen
Funcţie: Independent Chairman

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Avenue Reine Astrid  452
BE-1950 Kraainem
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 27726969
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: The EUF may be contacted care of the Secretariat of the International Factors Group at this address

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The EUF is the Representative Body for the Factoring and Commercial Finance Industry in the EU. It is composed of national and international industry associations that are active in the EU.

The EUF seeks to engage with Government and legislators to enhance the availability of finance to business, with a particular emphasis on the SME community. The EUF, acts as a platform between the factoring and commercial finance industry and key legislative decision makers across Europe bringing together national experts to speak with one voice.

The EUF offers itself as a source of reference and expertise between the factoring and commercial finance industry and key legislative decision makers across Europe. Its aim is to provide legislators and policy makers with vital industry information to inform, influence and assist with the direction of existing and future finance legislation with a view to ensuring the continued provision of prudent, well structured and reasonably priced finance to businesses across the EU.The EUF members represents 97% of the European Industry turnover in the Factoring and Invoice Finance business.

The Factoring and Commercial Finance Industry has a valuable role to play in the EU economy and the EUF will work to engage in debate with regulators and legislators, to ensure they are fully aware of the benefits that the Industry has to offer within current financial markets.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 8
Informații complementare: The EUF executive Committee has eight members and an executive chairman. The EUF comprises 16 members, representing c. 200 European business providers

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
John Gielen 27.04.2013 25.04.2014

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


To represent the Industry with EU
policy makers and to promote harmonization
in the EU legal, fiscal and
regulation environment
• To promote an understanding of the
benefits of Factoring, Receivables
financing and ABL as a first choice
flexible form of growth finance from
companies
• To gather information and publish
papers and statistics, on industry related
subjects
• To observe law and EU Policy
initiatives affecting the Industry and
to lobby in favour of policies that can
support the growth and effectiveness
of the Industry or lobby against initiatives
that would create barriers for
the Industry’s growth or negatively
influence the provision of this effective
and efficient form of finance for business
• To encourage the establishment of
Factoring and Commercial Finance
activities in EU countries

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Impozitare
 • Întreprinderi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
The EUF comprises a number of 14 EU member state national trade associations, together with two international global trade organisations, IFG and FCI. details of all memebrs are visible on the EUF website.

Date financiare

Anul exerciţiului: 12/2011 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 100000  € şi < 150000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Membership fees are weighted to the number of corporate members of each constituent EUF member trade association, subject to a maximum cap, ensuring that the costs of membership reflect the scale of the industry in each constituent country.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.