Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry

Tunnusnumber registris: 39275004756-35
Registreerimise kuupäev: 13.12.10 13:18:41

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.11.13 18:49:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.11.13 18:49:29


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry
Akronüüm: EUF
Õiguslik vorm: A division of IFG SCRL
Veebisait: http://euf.eu.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Erik Timmermans
Ametikoht: Executive Committee Member

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: John Gielen
Ametikoht: Independent Chairman

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 452 Avenue Reine Astrid 
BE-1950 Kraainem
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 27726969
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: The EUF may be contacted care of the Secretariat of the International Factors Group at this address

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The EUF is the Representative Body for the Factoring and Commercial Finance Industry in the EU. It is composed of national and international industry associations that are active in the EU.

The EUF seeks to engage with Government and legislators to enhance the availability of finance to business, with a particular emphasis on the SME community. The EUF, acts as a platform between the factoring and commercial finance industry and key legislative decision makers across Europe bringing together national experts to speak with one voice.

The EUF offers itself as a source of reference and expertise between the factoring and commercial finance industry and key legislative decision makers across Europe. Its aim is to provide legislators and policy makers with vital industry information to inform, influence and assist with the direction of existing and future finance legislation with a view to ensuring the continued provision of prudent, well structured and reasonably priced finance to businesses across the EU.The EUF members represents 97% of the European Industry turnover in the Factoring and Invoice Finance business.

The Factoring and Commercial Finance Industry has a valuable role to play in the EU economy and the EUF will work to engage in debate with regulators and legislators, to ensure they are fully aware of the benefits that the Industry has to offer within current financial markets.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave: The EUF executive Committee has eight members and an executive chairman. The EUF comprises 16 members, representing c. 200 European business providers

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


To represent the Industry with EU
policy makers and to promote harmonization
in the EU legal, fiscal and
regulation environment
• To promote an understanding of the
benefits of Factoring, Receivables
financing and ABL as a first choice
flexible form of growth finance from
companies
• To gather information and publish
papers and statistics, on industry related
subjects
• To observe law and EU Policy
initiatives affecting the Industry and
to lobby in favour of policies that can
support the growth and effectiveness
of the Industry or lobby against initiatives
that would create barriers for
the Industry’s growth or negatively
influence the provision of this effective
and efficient form of finance for business
• To encourage the establishment of
Factoring and Commercial Finance
activities in EU countries

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The EUF comprises a number of 14 EU member state national trade associations, together with two international global trade organisations, IFG and FCI. details of all memebrs are visible on the EUF website.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 12/2011 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Membership fees are weighted to the number of corporate members of each constituent EUF member trade association, subject to a maximum cap, ensuring that the costs of membership reflect the scale of the industry in each constituent country.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.