Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Union of European Football Associations

Идентификационен номер в Регистъра: 39217046408-27
Дата на регистрация: 11-8-10 14:24:22

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-14 13:35:56
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-14 13:35:56


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Union of European Football Associations
Инициали: UEFA
Правен статут: Non-profit organisation
Уебсайт: http://www.uefa.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Gianni Infantino
Длъжност: General Secretary

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Julien Zylberstein
Длъжност: Legal Counsel

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Route de Genève  46
1260 Nyon
ШВЕЙЦАРИЯ
Телефонен номер: (+41) 848002727
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: UEFA is the governing body for football in Europe with a membership comprising 54 national football associations across the entire continent, including all 28 Member States of the European Union. Our mission is to develop football at all levels, amateur and professional, and to deal with all questions relating to European football.

At EU level, we aim at strengthening the notion of specificity of sport and building on the structures of the European sports model, underpinned by the sports federations. We communicate UEFA policy to the EU institutions and contribute to the growing European debate on sports policy. More generally, we have a duty to develop good relations with individual MEPs, EC officials and representatives from EU Member States that have an interest in sports policy.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Most EU initiatives likely to affect UEFA's interests.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
UEFA is a member of:

- the Association of European Team Sports (ETS);

- the Sports Rights Owners' Coalition (SROC).

Финансови данни

Отчетна година: 07/2013 - 06/2014
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
I wish to mention that I subscribed to the Transparency Register Code of Conduct