Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Union of European Football Associations

Идентификационен номер в Регистъра: 39217046408-27
Дата на регистрация: 10/08/2011 14:24:22

Информацията за този субект е била последно изменена на: 05/02/2015 17:54:27
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/02/2015 17:54:27
Следваща актуализация най-късно до: 05/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Union of European Football Associations

UEFA

Non-profit organisation

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Route de Genève, 46
1260 Nyon
ШВЕЙЦАРИЯ

(+41) 848002727

    Правно отговорно лице

Господин  Gianni Infantino

General Secretary

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Julien Zylberstein

Legal Counsel

    Цели и задачи

UEFA is the governing body for football in Europe with a membership comprising 54 national football associations across the entire continent, including all 28 Member States of the European Union. Our mission is to develop football at all levels, amateur and professional, and to deal with all questions relating to European football.

At EU level, we aim at strengthening the notion of specificity of sport and building on the structures of the European sports model, underpinned by the sports federations. We communicate UEFA policy to the EU institutions and contribute to the growing European debate on sports policy. More generally, we have a duty to develop good relations with individual MEPs, EC officials and representatives from EU Member States that have an interest in sports policy.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

- Education & Culture;
- Digital Single Market;
- Copyrights;
- Free movement of workers;
- Competition policy.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Most EU initiatives likely to affect UEFA's interests.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Julien Zylberstein 11/02/2015 05/02/2016

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

UEFA is a member of:

- the Association of European Team Sports (ETS);

- the Sports Rights Owners' Coalition (SROC).

    Финансови данни

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
I wish to mention that I subscribed to the Transparency Register Code of Conduct