Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

FEDERACION DE CINES DE ESPAÑA

Numer identyfikacyjny w rejestrze 39137934367-48
Data rejestracji: 10-10-19 11:38:15

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-10-07 10:41:11
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-07 10:41:11


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: FEDERACION DE CINES DE ESPAÑA
Nazwa skrócona: FECE
Status prawny: ASOCIACION PROFESIONAL SIN ANIMO DE LUCRO
Strona internetowa: http://www.fece.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: JUAN RAMÓN GOMEZ FABRA
Pełniona funkcja: PRESIDENTE

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: JUAN RAMON GOMEZ FABRA
Pełniona funkcja: PRESIDENTE

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: CAMPOAMOR  9
28004 MADRID
HISZPANIA
Numer telefonu: (+34) 91 319 22 92
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: La Federación de Cines de España (FECE) es una asociación profesional sin animo de lucro que agrupa a los empresarios de salas de exhibición de toda España, con una representación próxima al 90% del total.

Los OBJETIVOS de esta Federación son:

- Fomentar la asistencia a salas de cine.

- Posicionar a las salas de cine como el lugar natural para ver una película resaltando sus fortalezas

- Crear un modelo sostenible de transición al digital para todas las salas.

- Defensa y compromiso con el cine español, como un miembro más de la Industria Cinematográfica Española.

- Lucha contra la piratería audiovisual)

- Trabajar junto al resto de asociaciones y organismos representativos de la Industria del Cine para la creación de un frente de unidad de actuación en defensa de intereses comunes

- Crear una corriente de noticias positivas sobre la Industria del Cine en general y sobre las salas de cine en particular, en los medios de comunicación.

- Participación en los principales foros de la industria tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, las FUNCIONES de FECE son:

- La defensa corporativa de sus Asociados.

- Promover y defender la unidad de los empresarios de cine.

- Facilitar e impulsar la mejora permanente de las condiciones en las que se desarrolla la actividad de sus miembros.

- Desarrollar una estructura asociativa empresarial que responda eficazmente a las necesidades de sus miembros.

- Representar, gestionar y defender los intereses generales y comunes de sus miembros ante la Administración y los distintos organismos tanto nacionales como internacionales.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


La Federación de Cines de España es el interlocutor válido con la Administración Pública Española y en representación de todos los empresarios de exhibición, para consultas a nuevos proyectos legislativos, normativas, procesos de cambio sectoriales, etc...

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • sektor audiowizualny i media

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
La Federación de Cines de España es miembro en España de la Confederacion Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

A nivel Europeo, FECE es miembro de la UNIC (International Union of Cinemas) ocupando una de las dos Vicepresidencias; y también es socio de la organización MEDIA SALLES.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2010 - 12/2010
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.