Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

FEDERACION DE CINES DE ESPAÑA

Tunnistenumero rekisterissä: 39137934367-48
Rekisteröintipäivä: 19.10.2010 11:38:15

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.10.2013 10:41:11
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.10.2013 10:41:11


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: FEDERACION DE CINES DE ESPAÑA
Lyhenne: FECE
Organisaation oikeudellinen muoto: ASOCIACION PROFESIONAL SIN ANIMO DE LUCRO
Internet-osoite: http://www.fece.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: JUAN RAMÓN GOMEZ FABRA
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENTE

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: JUAN RAMON GOMEZ FABRA
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENTE

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: CAMPOAMOR  9
28004 MADRID
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 91 319 22 92
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: La Federación de Cines de España (FECE) es una asociación profesional sin animo de lucro que agrupa a los empresarios de salas de exhibición de toda España, con una representación próxima al 90% del total.

Los OBJETIVOS de esta Federación son:

- Fomentar la asistencia a salas de cine.

- Posicionar a las salas de cine como el lugar natural para ver una película resaltando sus fortalezas

- Crear un modelo sostenible de transición al digital para todas las salas.

- Defensa y compromiso con el cine español, como un miembro más de la Industria Cinematográfica Española.

- Lucha contra la piratería audiovisual)

- Trabajar junto al resto de asociaciones y organismos representativos de la Industria del Cine para la creación de un frente de unidad de actuación en defensa de intereses comunes

- Crear una corriente de noticias positivas sobre la Industria del Cine en general y sobre las salas de cine en particular, en los medios de comunicación.

- Participación en los principales foros de la industria tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, las FUNCIONES de FECE son:

- La defensa corporativa de sus Asociados.

- Promover y defender la unidad de los empresarios de cine.

- Facilitar e impulsar la mejora permanente de las condiciones en las que se desarrolla la actividad de sus miembros.

- Desarrollar una estructura asociativa empresarial que responda eficazmente a las necesidades de sus miembros.

- Representar, gestionar y defender los intereses generales y comunes de sus miembros ante la Administración y los distintos organismos tanto nacionales como internacionales.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


La Federación de Cines de España es el interlocutor válido con la Administración Pública Española y en representación de todos los empresarios de exhibición, para consultas a nuevos proyectos legislativos, normativas, procesos de cambio sectoriales, etc...

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Verotus
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
La Federación de Cines de España es miembro en España de la Confederacion Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

A nivel Europeo, FECE es miembro de la UNIC (International Union of Cinemas) ocupando una de las dos Vicepresidencias; y también es socio de la organización MEDIA SALLES.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.