Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Young Professionals in Local Development

Identitātes numurs Reģistrā: 39126928383-83
Reģistrācijas datums: 12.19.3 19:13:13

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.6.3 08:32:16
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.6.3 08:32:16


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Young Professionals in Local Development
Akronīms: YPLD
Juridiskais statuss: Non-Governmental Organization
Tīmekļa vietne: http://www.ypld.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Codrin Paveliuc-Olariu
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Codrin Paveliuc-Olariu
Amats President

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: 1 Decembrie street  10
Siret 725500
RUMĀNIJA
Tālruņa numurs: (+40) 740931943
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Our organization currently has its headquarters in Romania with three Regional office in Africa (Abuja, Nigeria), Asia (Dasmarinas, Philippines) and Europe (Vilnius, Lithuania). These offices can be reached using the following contacts:
YPLD International: office@ypld.org
YPLD Africa: africa@ypld.org
YPLD Asia: asia@ypld.org
YPLD Europe: europe@ypld.org

Social media:
Facebook Page: https://www.facebook.com/YPLDev
LinkedIn Organizational Profile: http://www.linkedin.com/company/young-professionals-in-local-development
Twitter: https://twitter.com/#!/YPLDev

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Young Professionals in Local Development (YPLD) network is envisaged as being a know-how transfer platform between young and experienced professionals in all fields of expertise that relate to international and local development.

YPLD is a network of professionals aged between 18 and 40 involved in both international and local development through the nature of their education and professional activity.

YPLD serves as a platform for Young Professionals (YP) in Local Development (LD) to share their opinions, grow knowledge and skills and foster innovation towards a more sustainable local development. YPLD has four strategic objectives:
1) To facilitate knowledge sharing between young and experienced professionals willing to contribute to international and local development regardless of age, nationality, profession;
2) To empower young professionals by facilitating the acquisition of skills so that they can contribute better and more actively to the development of local communities on one side and to relate better with local, regional and national authorities in order to increase youth participation in the decision making process;
3) To create synergies in regards to international and local development by spreading knowledge, information, best practices;
4) To create networks in order to promote young professionals through a capacity building process by developing creative synergies between different stakeholder groups in LD including research, academia, NGOs`, CBOs`, public authorities (local and national) and private sector organizations.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 34
Papildu informācija: The Young Professionals in Local Development currently has a volunteer working staff of 7(seven) persons, 3 (three) Regional representatives (for Africa, Asia and Europe) and 28 (twenty-eight) Country representatives worldwide. These are actively engaged in various activities that fall under the scope of the Transparency Register either in Brussels based activities or with EC Delegation worldwide.

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


The main EU initiatives before by activities falling under the scope of the Transparency Register are:
-External Aid;
-Agriculture and Rural Development;
-Regional Policy;
-Environment;
-Climate change and sustainable development;
-Youth.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Reģionālā politika
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 1 287
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • ITĀLIJA
 • LIETUVA
 • NĪDERLANDE
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA

 • BANGLADEŠA
 • BOSNIJA - HERCEGOVINA
 • ĒĢIPTE
 • ETIOPIJA
 • FILIPĪNAS
 • GANA
 • INDIJA
 • KAMERŪNA
 • KENIJA
 • KOREJAS REPUBLIKA
 • MADAGASKARA
 • MALI
 • MAURĪCIJA
 • MJANMA
 • NIGĒRIJA
 • TUNISIJA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
The YPLD belongs to the RoadtoRio+20 coalition. The RoadtoRio+20 coalition is a network of over 80 organizations worldwide ran by Peace Child International. YPLD is the Regional Focal Point for Europe, being also on the Steering Committee of the coalition.
YPLD is a partner organization of the Connect4Climate network (belonging to the World Bank), YPARD (Young Professionals` Platform for Agricultural Research for Development - hosted by GFAR/FAO) and Groupe de Bruges.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 150
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 150
- ziedojumi: 0
- dalībnieku iemaksas: 150
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Codrin Paveliuc-Olariu