Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Fédération Internationale des Corps et Associations Consulaires

Αριθμός μητρώου: 39068194588-61
ημερομηνία της εγγραφής: 23/11/2010 11:14:32 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 28/10/2013 8:43:34 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 28/10/2013 8:43:34 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Fédération Internationale des Corps et Associations Consulaires
Ακρωνύμιο: F.I.C.A.C.
Νομικό καθεστώς: association internationale sans but lucratif
Δικτυακός τόπος: http://www.ficacworld.org

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Aykut Eken
Θέση: Secrétaire Général

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Patrick Debus
Θέση: Secrétaire Permanent

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 246/1 avenue de Tervuren 
1150 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 27625146
Αριθμός φαξ: (+32) 27628667
Άλλα στοιχεία: Vice-President and Chairman of the International Relations Committee :
Mr. Costas Lefkaritis
126 B Franglinou Rousvelt Ave., P.O. Box 50042
3011 Limassol - Cyprus
Tel : +357 2536 2670
Fax : +357 2536 9060
Email : lefkos@spidernet.com.cy

Contact person : Mr. Patrick Debus
246 avenue de Tervuren
B1150 Brussels - Belgium
Tel : +32 2 762 51 46
Fax : +32 2 762 86 67
email : ficac@skynet.be

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The Federation is the organization of Consular Corps and Consular Associations throughout the world.
The Federation is non-profit making. It shall abstain from all religious or political activities and from the practice of any dis-crimination on grounds of race, sex, colour, religion or such other grounds as enumerated in relevant international human rights trea-ties.
The main objectives of the Federation, as a global network, are:
a. to enhance the performance of consular services on behalf of sending States in receiving States,
b. to support and improve the status, legitimacy and effective-ness of all consular officers, and to seek the extension of such of the well-recognized facilities, privileges and immunities to Honorary Consular Officers by the receiving States as are necessary for the efficient discharge of their functions with dignity, while taking note of the fact that honorary consular officers, in comparison with ca-reer consular officers and diplomatic agents performing consular functions, do not enjoy all facilities, privileges and immunities granted by receiving States and, in many cases, do not have the same links with the sending States which appoint them,
c. to encourage the establishment of new Associations and their membership of the Federation,
d. to pursue clarity about the legal position of honorary consuls as compared to the legal position of career consuls
e. to promote and protect the interests of its Member Associa-tions and to encourage co-operation amongst them,
f. to promote and improve contacts and friendship amongst Consuls throughout the world,
g. to become a member and/or attend meetings of appropriate organizations whose activities affect the status, interests and func-tions of consuls,
h. to promote implementation of the Convention of Vienna, to encourage its ratification by non-signatory States and to seek, when appropriate, to influence any amendments to it,
i. to encourage States, in both their receiving and sending ca-pacities, to recognize and support Associations, Member Associa-tions and the Federation,
j. to educate a wider public about the nature and importance of consular functions, to work to ensure the rights of all persons to ac-cess to consular services.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


a. to enhance the performance of consular services on behalf of sending States in receiving States,
b. to support and improve the status, legitimacy and effective-ness of all consular officers, and to seek the extension of such of the well-recognized facilities, privileges and immunities to Honorary Consular Officers by the receiving States as are necessary for the efficient discharge of their functions with dignity, while taking note of the fact that honorary consular officers, in comparison with ca-reer consular officers and diplomatic agents performing consular functions, do not enjoy all facilities, privileges and immunities granted by receiving States and, in many cases, do not have the same links with the sending States which appoint them,
c. to encourage the establishment of new Associations and their membership of the Federation,
d. to pursue clarity about the legal position of honorary consuls as compared to the legal position of career consuls
e. to promote and protect the interests of its Member Associa-tions and to encourage co-operation amongst them,
f. to promote and improve contacts and friendship amongst Consuls throughout the world,
g. to become a member and/or attend meetings of appropriate organizations whose activities affect the status, interests and func-tions of consuls,
h. to promote implementation of the Convention of Vienna, to encourage its ratification by non-signatory States and to seek, when appropriate, to influence any amendments to it,
i. to encourage States, in both their receiving and sending ca-pacities, to recognize and support Associations, Member Associa-tions and the Federation,
j. to educate a wider public about the nature and importance of consular functions, to work to ensure the rights of all persons to ac-cess to consular services.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 4
Αριθμός των οργανισμών μελών. 68
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • ACHA Argentina (11 Μέλη)
 • ACCA Aruba (12 Μέλη)
 • Honorary Consular Corps Bahamas (33 Μέλη)
 • Forum of Consuls in Bangladesh (23 Μέλη)
 • HCC Barbados (27 Μέλη)
 • Belgian Consular Union (170 Μέλη)
 • HCC Bolivia (42 Μέλη)
 • Corpo Consular Brazil (66 Μέλη)
 • HCC Columbia (11 Μέλη)
 • Cuerpo Consular de Curaçao (30 Μέλη)
 • HCC Cyprus (104 Μέλη)
 • HCC Czech Republic (21 Μέλη)
 • HCC Dominican Republic (26 Μέλη)
 • HCC Ecuador (7 Μέλη)
 • HCC Egypt (9 Μέλη)
 • Helsinki Consular Corps (70 Μέλη)
 • HCC Ghana (15 Μέλη)
 • HCC Greece (20 Μέλη)
 • HCC Guatemala (5 Μέλη)
 • HCC Haiti (42 Μέλη)
 • HCC Honduras (8 Μέλη)
 • Association of Honorary Consuls in Hong Kong & Macau (20 Μέλη)
 • HCC Hungary (15 Μέλη)
 • Corps Consulaire Icelande (88 Μέλη)
 • HCC-Diplomatique India (60 Μέλη)
 • HCC Indonesia (13 Μέλη)
 • HCC Israel (150 Μέλη)
 • HCC Jamaica (48 Μέλη)
 • HCC Jordan (24 Μέλη)
 • HCC Liechtenstein (22 Μέλη)
 • HCC Madagascar (5 Μέλη)
 • HCC Malaysia (12 Μέλη)
 • HCC Malawi (3 Μέλη)
 • HCC Malta (15 Μέλη)
 • HCC Marocco (7 Μέλη)
 • HCC Mauritius (11 Μέλη)
 • Andeco Mexico (84 Μέλη)
 • Association des Consuls Honoraires de Monaco (57 Μέλη)
 • HCC Nepal (28 Μέλη)
 • HCC New Zealand (7 Μέλη)
 • HCC Nicaragua (5 Μέλη)
 • HCC Nigeria (3 Μέλη)
 • Corps Consulaire de Norvège (170 Μέλη)
 • HCC Pakistan Lahore (45 Μέλη)
 • HCC Pakistan Karachi (30 Μέλη)
 • HCC Panama (13 Μέλη)
 • HCC Paraguay (12 Μέλη)
 • HCC Peru (11 Μέλη)
 • HCC Philippines (27 Μέλη)
 • Russia Honorary Consul League (11 Μέλη)
 • HCC Sint Christopher and Nevis (3 Μέλη)
 • Corps Consulair Aragon Spain (8 Μέλη)
 • HCC Slovenia (28 Μέλη)
 • Association of Consuls in Sri Lanka (44 Μέλη)
 • HCC Suriname (26 Μέλη)
 • HCC Thailand (57 Μέλη)
 • HCC Turkey (30 Μέλη)
 • HCC Trinidad and Tobago (30 Μέλη)
 • HCC Uruguay (7 Μέλη)
 • HCC Las Vegas USA (15 Μέλη)
 • HCC Seattle USA (12 Μέλη)
 • HCC Vietnam (11 Μέλη)
 • HCC Puglia & Basilicata Italy (21 Μέλη)
 • AHC Serbia (6 Μέλη)
 • AHC Georgia (8 Μέλη)
 • AHC Belarus (19 Μέλη)
 • AHC FYROM (10 Μέλη)
 • Netherlands Consusular Association (130 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΥΠΡΟΣ
 • ΜΑΛΤΑ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 • ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ
 • ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 • ΑΪΤΗ
 • ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
 • ΑΡΟΥΜΠΑ
 • ΒΙΕΤΝΑΜ
 • ΒΟΛΙΒΙΑ
 • ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΓΚΑΝΑ
 • ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
 • ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
 • ΙΝΔΙΑ
 • ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
 • ΙΟΡΔΑΝΙΑ
 • ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
 • ΙΣΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΡΑΗΛ
 • ΚΟΛΟΜΒΙΑ
 • ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ
 • ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
 • ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
 • ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
 • ΜΑΚΑΟ
 • ΜΑΛΑΙΣΙΑ
 • ΜΑΛΑΟΥΙ
 • ΜΑΡΟΚΟ
 • ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
 • ΜΕΞΙΚΟ
 • ΜΟΝΑΚΟ
 • ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ
 • ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
 • ΜΠΑΧΑΜΕΣ
 • ΜΠΟΥΤΑΝ
 • ΜΥΑΝΜΑΡ
 • ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
 • ΝΕΠΑΛ
 • ΝΙΓΗΡΙΑ
 • ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 • ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
 • ΟΝΔΟΥΡΑ
 • ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
 • ΠΑΚΙΣΤΑΝ
 • ΠΑΝΑΜΑΣ
 • ΠΕΡΟΥ
 • ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 • ΣΟΥΡΙΝΑΜ
 • ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
 • ΤΑΪΛΑΝΔΗ
 • ΤΖΑΜΑΪΚΑ
 • ΤΟΥΡΚΙΑ
 • ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
 • ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
 • ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Recognized as NGO with ECOSOC Status by United Nations since 1993.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 26.065
από δημόσια χρηματοδότηση: 0
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 0
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 26.065
- δωρεές: 0
- συνδρομές μελών: 26.065
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Personal financial contribution (travel cost, accomodation and meals) of each delegate attending our meetings, forum, events.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.