Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Numărul de identificare din Registru: 39019772335-45
Data înscrierii: 25.09.2009 16:21:21

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 12.08.2014 14:05:34
Data ultimei actualizări anuale: 12.08.2014 14:05:34


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Nederlandse Cosmetica Vereniging
Acronim: NCV
Statut juridic: Vereniging
Site internet: http://www.ncv-cosmetica.nl

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Ronald van Welie
Funcţie: Directeur

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Ronald Van Welie
Funcţie: Directeur

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Waterigeweg  31
Cutia poştală: 914
3700 AX Zeist
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+3130) 6049480
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Branche-organisatie van fabrikanten en importeurs van producten voor de persoonlijke verzorging

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: De NCV behartigt de belangen van de Nederlandse cosmetica-industrie, die met producten voor de persoonlijke en uiterlijke verzorging, schoonheid en hygiëne, een bijdrage levert aan het persoonlijke en sociale welzijn en welbevinden van de consument. De vereniging bevordert een positief, duurzaam en innovatief ondernemersklimaat van de branche in economische en wettelijke zin.

De NCV richt zich in het bijzonder op:
- bestendigen van het vertrouwen in veiligheid en kwaliteit van cosmetica bij consument en andere belanghebbenden
-collectieve vertegenwoordiging naar overheid, nationale en internationale belanghebbenden en media
- ondersteunen van de lidbedrijven met kennis en informatie over wet- en regelgeving, wetenschap en maatschappelijke trends.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


onze activiteiten hebben betrekking op de wet- en regelgeving van cosmetica en behelsen vooral het informeren van mep's en locale overheden.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Cercetare şi tehnologie
  • Concurenţă
  • Consumatori
  • Sănătate publică

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
De NCV is aangesloten bij de Europese Cosmeticavereniging Cosmetics Europe

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.