Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Identitātes numurs Reģistrā: 39019772335-45
Reģistrācijas datums: 25/09/2009 16:21:21

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 08/04/2015 16:03:36
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 08/04/2015 16:03:36
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 08/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Nederlandse Cosmetica Vereniging

NCV

Vereniging

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Waterigeweg, 31
Pastkastīte: 914
Zeist 3700 AX
NĪDERLANDE

(+3130) 6049480

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Ronald van Welie

Directeur

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Ronald Van Welie

Directeur

    Mērķi un uzdevumi

De NCV behartigt de belangen van de Nederlandse cosmetica-industrie, die met producten voor de persoonlijke en uiterlijke verzorging, schoonheid en hygiëne, een bijdrage levert aan het persoonlijke en sociale welzijn en welbevinden van de consument. De vereniging bevordert een positief, duurzaam en innovatief ondernemersklimaat van de branche in economische en wettelijke zin.

De NCV richt zich in het bijzonder op:
- bestendigen van het vertrouwen in veiligheid en kwaliteit van cosmetica bij consument en andere belanghebbenden
-collectieve vertegenwoordiging naar overheid, nationale en internationale belanghebbenden en media
- ondersteunen van de lidbedrijven met kennis en informatie over wet- en regelgeving, wetenschap en maatschappelijke trends.

valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

cosmetics directive
end disrupters

i.s.m. cosmetics europe


 

onze activiteiten hebben betrekking op de wet- en regelgeving van cosmetica en behelsen vooral het informeren van mep's en locale overheden.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

50%: 2  

2

1

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Konkurence
  • Patērētāji
  • Pētniecība un tehnoloģija
  • Sabiedrības veselība
  • Tirdzniecība
  • Vide

    Dalība organizācijās

De NCV is aangesloten bij de Europese Cosmeticavereniging Cosmetics Europe

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
NCV gedragscode