Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Identifikavimo numeris Registre: 39019772335-45
Registracijos data: 09.9.25 16.21.21

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.8.30 13.33.23
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.8.30 13.33.23


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Nederlandse Cosmetica Vereniging
Akronimas: NCV
Teisinis statusas: Vereniging
Svetainė: http://www.ncv-cosmetica.nl

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Wouter Pfeifer
Pareigos: Directeur

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Wouter Pfeifer
Pareigos: Directeur

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Waterigeweg  31
Pašto dėžutė: 914
3700 AX Zeist
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+3130) 6049480
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Branche-organisatie van fabrikanten en importeurs van producten voor de persoonlijke verzorging

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: De NCV behartigt de belangen van de Nederlandse cosmetica-industrie, die met producten voor de persoonlijke en uiterlijke verzorging, schoonheid en hygiëne, een bijdrage levert aan het persoonlijke en sociale welzijn en welbevinden van de consument. De vereniging bevordert een positief, duurzaam en innovatief ondernemersklimaat van de branche in economische en wettelijke zin.

De NCV richt zich in het bijzonder op:
- bestendigen van het vertrouwen in veiligheid en kwaliteit van cosmetica bij consument en andere belanghebbenden
-collectieve vertegenwoordiging naar overheid, nationale en internationale belanghebbenden en media
- ondersteunen van de lidbedrijven met kennis en informatie over wet- en regelgeving, wetenschap en maatschappelijke trends.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


onze activiteiten hebben betrekking op de wet- en regelgeving van cosmetica en behelsen vooral het informeren van mep's en locale overheden.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Konkurencija
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Vartotojai
  • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
De NCV is aangesloten bij de Europese Cosmeticavereniging Cosmetics Europe

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.