Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Tunnusnumber registris: 39019772335-45
Registreerimise kuupäev: 25/09/2009 16:21:21

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 08/04/2015 16:03:36
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 08/04/2015 16:03:36
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 08/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nederlandse Cosmetica Vereniging

NCV

Vereniging

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Waterigeweg, 31
Postkast: 914
3700 AX Zeist
MADALMAAD

(+3130) 6049480

    Juriidiliselt vastutav isik

Ronald van Welie

Directeur

    ELi asjade eest vastutav isik

Ronald Van Welie

Directeur

    Eesmärgid ja ülesanded

De NCV behartigt de belangen van de Nederlandse cosmetica-industrie, die met producten voor de persoonlijke en uiterlijke verzorging, schoonheid en hygiëne, een bijdrage levert aan het persoonlijke en sociale welzijn en welbevinden van de consument. De vereniging bevordert een positief, duurzaam en innovatief ondernemersklimaat van de branche in economische en wettelijke zin.

De NCV richt zich in het bijzonder op:
- bestendigen van het vertrouwen in veiligheid en kwaliteit van cosmetica bij consument en andere belanghebbenden
-collectieve vertegenwoordiging naar overheid, nationale en internationale belanghebbenden en media
- ondersteunen van de lidbedrijven met kennis en informatie over wet- en regelgeving, wetenschap en maatschappelijke trends.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

cosmetics directive
end disrupters

i.s.m. cosmetics europe


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

onze activiteiten hebben betrekking op de wet- en regelgeving van cosmetica en behelsen vooral het informeren van mep's en locale overheden.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 2  

2

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Kaubandus
  • Keskkond
  • Konkurents
  • Rahvatervis
  • Tarbijad
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

    Liikmed ja liikmesus

De NCV is aangesloten bij de Europese Cosmeticavereniging Cosmetics Europe

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
NCV gedragscode