Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

TUSIAD

Id-nummer i registret: 38870176589-43
Registreringsdag: 2011-09-06 16:08:57

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-02 15:05:16
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-09 09:33:23


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: TUSIAD
Förkortning: TUSIAD
Associationsform (rättslig ställning): asbl
Webbplats: http://www.tusiad.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Bahadir Kaleagasi
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Bahadir Kaleagasi
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Mesrutiyet Caddesi  46
34420 Istanbul
TURKIET
Telefon: (+90212) 2491929
Fax: (+90212) 2490913
Andra adressuppgifter: Avenue des Gaulois, 13 Etterbeek 1040
Bruxelles
Tel:+3227364047
Fax:+3227363993
contact person: Arzu Sengun
sengun@tusiad.org

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: TÜSİAD is the non-governmental representative organisation of the Turkish private sector (industries, finance and services) at the national level | over 55% of the economic added-value (80% of exports) 85% of corporate tax revenues.
TÜSİAD is a member of BUSINESSEUROPE, G20 Business Summit, BIAC (Business and Industry Advisory Council of the OECD), UBCCE (Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises) and EUCCC (European Union Chamber of Commerce in China);
TÜSİAD is composed of direct members representing companies and leads a platform founded by sectoral and regional business federations (TÜRKONFED: Turkish Confederation of Enterprise and Business);
TÜSİAD is a window of business through its representations in Brussels, Berlin, Paris, Washington DC and Beijing.
TÜSİAD is and committed to monitor and promote Turkey’s economic competitiveness, institutional reform process and membership to the European Union.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar: In May, 2012, we have organised a conference titled "Welcome Turkey: adhesion, the dawn of a new Europe" in European Parliament.
We attend to the "Civil Society Dialogue" meetings organised by DG Trade.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Gamze ERDEM 2013-11-26 2014-11-21
Dilek ISTAR ATES 2013-09-24 2014-09-20
Mehmet Bahadir KALEAGASI 2013-12-03 2014-11-29

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


With a view to promoting Turkey's accession to the EU, in 2012, we have organised a conference titled "Welcome Turkey: adhesion, the dawn of a new Europe" European Parliament.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
TUSIAD is one of the member federations of the BUSINESSEUROPE (The Confederation of European Business).

TUSIAD is a member of the EPC (European Policy Centre), the CEPS (Centre for European Policy Studies) and BIAC (The Business and Industry Advisory Committee to the OECD).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.