Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

TUSIAD

Identifikačné číslo v Registri: 38870176589-43
Dátum registrácie: 06/09/2011 16:08:57

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 08/09/2014 13:12:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 08/09/2014 12:58:28

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

TUSIAD

TUSIAD

asbl

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Mesrutiyet Caddesi, 46
34420 Istanbul
TURECKO

(+90212) 2491929

(+90212) 2490913

Avenue des Gaulois, 13 Etterbeek 1040
Bruxelles
Tel:+3227364047
Fax:+3227363993
contact person: Arzu Sengun
sengun@tusiad.org

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Bahadir Kaleagasi

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Bahadir Kaleagasi

Director

    Ciele a poslanie

TÜSİAD is the non-governmental representative organisation of the Turkish private sector (industries, finance and services) at the national level | over 55% of the economic added-value (80% of exports) 85% of corporate tax revenues.
TÜSİAD is a member of BUSINESSEUROPE, G20 Business Summit, BIAC (Business and Industry Advisory Council of the OECD), UBCCE (Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises) and EUCCC (European Union Chamber of Commerce in China);
TÜSİAD is composed of direct members representing companies and leads a platform founded by sectoral and regional business federations (TÜRKONFED: Turkish Confederation of Enterprise and Business);
TÜSİAD is a window of business through its representations in Brussels, Berlin, Paris, Washington DC and Beijing.
TÜSİAD is and committed to monitor and promote Turkey’s economic competitiveness, institutional reform process and membership to the European Union.

svetovej

    Činnosti

With a view to promoting Turkey's accession to the EU, in 2012, we have organised a conference titled "Welcome Turkey: adhesion, the dawn of a new Europe" European Parliament.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

4

In May, 2012, we have organised a conference titled "Welcome Turkey: adhesion, the dawn of a new Europe" in European Parliament.
We attend to the "Civil Society Dialogue" meetings organised by DG Trade.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Dilek ISTAR ATES 10/09/2014 08/09/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

TUSIAD is one of the member federations of the BUSINESSEUROPE (The Confederation of European Business).

TUSIAD is a member of the EPC (European Policy Centre), the CEPS (Centre for European Policy Studies) and BIAC (The Business and Industry Advisory Committee to the OECD).

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

>= 50 000  € a < 100 000  €

0 €

0 €

.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.