Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

National Housing Federation

Identifikačné číslo v Registri: 38829744957-22
Dátum registrácie: 12.1.2011 15:51:05

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.3.2014 10:31:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.1.2014 11:29:57


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: National Housing Federation
Skratka: Federation
Právna forma: company with limited by guarantee
Internetová stránka: http://www.housing.org.uk

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  David Orr
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Arno Schmickler
Funkcia: International Affairs Officer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Procter Street  25
WC1V 6NY London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+0044) 2070671010
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The National Housing Federation represents 1200 independent not-for-profit housing associations that provide 2.5 million homes to over 5 million people in England. We support and promote the work that housing associations do and campaign for better housing and neighbourhoods.
The Federation is a member of CECODHAS-Housing Europe, which represents 46 regional and national federations across 19 EU member states. Together we provide 26 million homes to over 70 million Europeans
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


We represent housing associations in England. Our mission is to support the work that our members do and campaign for better housing and neighbourhoods. Our main lobbying activities are around social housing, housing in general, environmental sustainability, employment, a fairer society where each and everyone can reach their full potential.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
We are a member of CECODHAS-Housing Europe, the European Federation for social housing.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 5 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.