Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

National Housing Federation

Identifikačné číslo v Registri: 38829744957-22
Dátum registrácie: 12/01/2011 15:51:05

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/02/2015 11:37:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/02/2015 11:37:51
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 12/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

National Housing Federation

NHF

company with limited by guarantee

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Procter Street, 25
WC1V 6NY London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+0044) 2070671010

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  David Orr

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Kathleen Kelly

Assistant Director Policy & Research

    Ciele a poslanie

The National Housing Federation represents 1000 independent not-for-profit housing associations that provide over 2.8 million homes to 5.5 million people in England. We support and promote the work that housing associations do and campaign for better housing and neighbourhoods.
The Federation is a member of Housing Europe, which represents 42 regional and national federations across 22 countries. Together we provide over 25 million homes.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

State aid and competition, procurement, internal market, energy efficiency, energy performance regulation, building regulation, construction sector


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

We represent housing associations in England. Our mission is to support the work that our members do and campaign for better housing and neighbourhoods. Our main lobbying activities are around social housing, housing in general, environmental sustainability, employment, a fairer society where each and everyone can reach their full potential.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.nhfdirectory.co.uk/

We are a member of Housing Europe, the European Federation of Public, Cooperative Social Housing.
housingeurope.eu

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

0 €

N/A

30 000 €

Intelligent Energy Europe

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.