Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

University of Pavia

Id-nummer i registret: 38818713492-28
Registreringsdag: 2010-04-22 19:00:47

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-22 12:58:15
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-22 12:58:15


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: University of Pavia
Förkortning: UNIPV
Associationsform (rättslig ställning): Public University
Webbplats: http://www.unipv.eu

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Akademiska institutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Fabio Rugge
Befattning: rector

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sofia Baggini
Befattning: Head of Research Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: C.so Strada Nuova  65
27100 Pavia
ITALIEN
Telefon: (+39) 0382984201
Fax: (+39) 0382984633
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The university of Pavia, which boasts a centuries-old tradition of study, is considered both in Italy and abroad to be a university of excellence and aims to maintain its record of excellence while adjusting to changes brought in by the recent reform in the Italian university system.
• Overall quality
With the current level of competition between universities, the deciding factor is the overall quality as regards education, research, services and the quality of life the students enjoy in their host city; not forgetting the value of the qualifications acquired on completion of studies, a facilitated entry into the world of work and last, but not least, the quality of leisure time with recreational, sport and cultural activities all on offer.
• Education : student-centre
The quality of education is guaranteed by ample equipment and services which are constantly being improved (didactic laboratories, computerised libraries etc.) and by the opportunities offered for the students’ cultural development. Fortunately, the University of Pavia does not suffer the overcrowding which penalises other universities and thus can guarantee an excellent teacher-student ratio with the possibility of carrying out experiments in state-of-the-art laboratories, yielding very positive results on completion of the students’ professional training.
Research: excellent results
The University of Pavia enjoys international prestige in many areas of research: the excellent results achieved bear witness to this, as does collaboration with the most qualified research centres worldwide, the recognition given to the University teaching staff and the appeal which our University has for researchers in Italy and abroad. All of this can be attributed to the constant improvement of the structures and the increase in resources.
• Pavia, centre of excellence for under and post-graduate training
On the basis of an agreement supported by the Ministry for Universities and Scientific and Technological Research, the University of Pavia, in association with the Borromeo, Ghislieri, Nuovo and Santa Caterina Halls of Residence, and ISU, has opened the University Institute for Advanced Studies (IUSS) which foresees the experimentation of under and post-graduate advanced training courses with the Advanced University School (SUS), the Advanced School of Integrated Training (SAFI), and the European Schools of Advanced Studies (ESAS).
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1954
Kompletterande upplysningar: Administrative Staff: 885
Temporary Staff: 11
Managers Directors:6
Temporary Managers Directors:1

Full Professor: 265
Associate Professor: 267
Researcher:398
Temporary Researcher:39
Temporary Professor:50

Readers :31

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Collaborative Project:

- Horizon 2020: RIA, IA, MSCA, ERC

- FP7: Cooperation, Capacities, Euratom;

- ERC Starting Grants - Advanced Grants;

- Marie Curie Actions;

- Life + Programme;

- Cost Programme;

- NATO PSP Programme;

- CEI Central Europe Initiative;

- Erasmus Mundus

- Erasmus Intensive Programmes

- Erasmus Networks

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Regionalpolitik
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 1 954
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • ITALIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
International networks:

JTI: Joint Technologies Initiatives

- ENIAC;

- IMI;

- ARTEMIS.

- EUA;

- Coimbra Group;

- EMUNI;

- ISEP;

- EAIE;

- CUIA.

National Networks:

- APRE

- CODAU

- Forum delle Relazioni Internazionali

- Invest your Talent

- CUCS - Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 243 589 446
därav offentlig finansiering: 240 761 096
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 4 843 035
- nationella källor: 172 527 805
- regionala/lokala källor:
Private Funds : 63 390 256
därav andra källor: 2 828 350
- gåvor: 2 828 350
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.