Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

JLAG LTD

Tunnusnumber registris: 38785623782-60
Registreerimise kuupäev: 25.06.10 12:53:37

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.05.14 17:46:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29.05.14 17:46:56


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: JLAG LTD
Akronüüm: JLAG
Õiguslik vorm: SME
Veebisait: http://jlageurope.com/

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Silvia Barbone
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Silvia Barbone
Ametikoht: Managing Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 120 Pall Mall 
SW1Y 5EA London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 02033185868
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Brussels Office

26, Rue de la Loi
1040 Brussels
t. +32 498 79 61 68

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Jlag is a European consulting and design studio that promotes and supports initiatives for sustainable development of the glocal territories and economies.
Our works aim to increase the value of identity, facilitate the exchange of knowledge and encourage innovation within public and private organizations.
We provide consulting in project management and business development, helping our clients in transforming their ideas in concrete and sustainable
strategies and actions. We are able to identify and apply for many European fundings available for research, education, cooperation, social activities.
All the projects are designed with Prince2, the defacto standard and international methodology launched by the UK government in 1996.
Project management is vital for delivering successful initiatives, it is the starting point for sustainable planning. Prince2 is one of the most flexible and
acrreditated methodology at international level.
We can support your organization in developing inhouse and european funded projects from the definition of the business idea, to the project management and implementation, until the dissemination, the branding
and communication activities.
We help destinations with the implementation of regeneration plans. We have prepared strategies for heritage towns such as Pompeii, national parks
such as Vesuvio National Park, rural areas such as Municipality of Frigento. Each regeneration plan usually includes more stages: research, policy
advice, communication, training, entrepreneurship, fundings. All the actions are delivered with stakeholders and on behalf of local communities.
Sometimes we are asked to deliver a single phase, sometimes we coordinate the whole process. Our goal is to create an authentic value and identity
for territories and organizations.
Jlag expertise supports trade associations such as Edinburgh Chamber of Commerce, in finding new sustainable opportunities to develop, based on
international partnerships and european funding. We facilitate partnerships and exchange of knowledge between companies, academics and stakeholders.
We are pleased to set up proposals with our partners since the definition of the business case.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Jlag will perfom lobbying activities in the following fields:
Tourism and Heritage
Local Development
Education
Culture
Agriculture and Rural development
Media

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Jlag is a member of :

Mediterranean Voices Association, The Tourism Society Network, Euromed Heritage, Touring Club Italiano, Institute of Director (IOD), Federturismo, Federcultura, UNEP: Global Tourism Partnership, NECSTOur

Finantsandmed

Eelarveaasta: 05/2013 - 04/2014
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 100000  € ja < 150000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Associazione Piaunura da Scoprire
 • Jordan Depatrment of Antiquites


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 50000 € või suurem, kuid väiksem kui 100000 €.
 • Local Authority: Department of Avelino
 • European Commisision
 • European Commisision
 • Several Consultancies firms

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 30 000 €
Toetused: 50 000 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.