Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

JLAG LTD

Tunnusnumber registris: 38785623782-60
Registreerimise kuupäev: 25/06/2010 12:53:37

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/04/2015 20:17:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/04/2015 20:17:23
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 10/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

JLAG LTD

JLAG

SME

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Pall Mall, 120
SW1Y 5EA London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 02033185868

    Juriidiliselt vastutav isik

Silvia Barbone

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Silvia Barbone

Managing Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Jlag is a European consulting and design studio that promotes and supports initiatives for sustainable development of the glocal territories and economies.
Our works aim to increase the value of identity, facilitate the exchange of knowledge and encourage innovation within public and private organizations.
We provide consulting in project management and business development, helping our clients in transforming their ideas in concrete and sustainable
strategies and actions. We are able to identify and apply for many European fundings available for research, education, cooperation, social activities.
All the projects are designed with Prince2, the defacto standard and international methodology launched by the UK government in 1996.
Project management is vital for delivering successful initiatives, it is the starting point for sustainable planning. Prince2 is one of the most flexible and
acrreditated methodology at international level.
We can support your organization in developing inhouse and european funded projects from the definition of the business idea, to the project management and implementation, until the dissemination, the branding
and communication activities.
We help destinations with the implementation of regeneration plans. We have prepared strategies for heritage towns such as Pompeii, national parks
such as Vesuvio National Park, rural areas such as Municipality of Frigento. Each regeneration plan usually includes more stages: research, policy
advice, communication, training, entrepreneurship, fundings. All the actions are delivered with stakeholders and on behalf of local communities.
Sometimes we are asked to deliver a single phase, sometimes we coordinate the whole process. Our goal is to create an authentic value and identity
for territories and organizations.
Jlag expertise supports trade associations such as Edinburgh Chamber of Commerce, in finding new sustainable opportunities to develop, based on
international partnerships and european funding. We facilitate partnerships and exchange of knowledge between companies, academics and stakeholders.
We are pleased to set up proposals with our partners since the definition of the business case.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Tourism, Culture, Education, Agriculture


 

Ei

Ei

Member of the ETIS group (European Sustainable Tourism Indicators System)

Ei

Ei

Jlag will perfom lobbying activities in the following fields:
Tourism and Heritage
Local Development
Education
Culture
Agriculture and Rural development
Media

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Silvia Barbone 04/10/2014 02/10/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Jlag is a member of :

EARTHM, The Tourism Society Network, Euromed Heritage, Touring Club Italiano, Institute of Director (IOD), Federturismo, Federcultura, UNEP, NECSTOur

    Finantsandmed

05/2013  -  04/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Municipality of Frigento

 • FEDERTURISMO
 • Seamk University

0 €

na

50 000 €

Life Long Learning

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.