Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

World Steel Association

Id-nummer i registret: 3862796520-92
Registreringsdag: 16/10/2008 12:49:53

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/04/2015 12:02:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/04/2015 12:02:56
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

World Steel Association

worldsteel

AISBL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Rue Colonel Bourg, 120
B-1140 Brussels
BELGIEN

(+32 2) 7028911

    Juridiskt ansvarig

Edwin Basson

Director General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Nicholas Walters

Communications Director

    Mål och uppdrag

The World Steel Association (worldsteel) is one of the largest and most dynamic industry associations in the world. worldsteel represents approximately 180 steel producers (including 18 of the world's 20 largest steel companies), national and regional steel industry associations, and steel research institutes. worldsteel members produce around 85% of the world's steel.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

None

None


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

World Steel Industry

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Ekonomi och finans
  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Handel
  • Konkurrens
  • Miljö
  • Näringsliv

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.