Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

European Federation for Energy Traders

Identifikavimo numeris Registre: 38589651649-14
Registracijos data: 06/05/2009 16:06:05

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 11/03/2015 20:33:37
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 11/03/2015 20:33:37
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 11/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

European Federation for Energy Traders

EFET

Stichting (Foundation)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Amstelveenseweg, 998
1081 JS Amsterdam
NYDERLANDAI

(+31 20)5207970

Rue le Correge 93
1000 Brussels
BELGIJA

(+32)27325474

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jan Van Aken

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jan van Aken

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

EFET promotes and facilitates European energy trading in open, transparent and liquid wholesale markets, unhindered by national borders or other undue obstacles.


EFET Vision

We foresee energy markets throughout Europe, in which traders efficiently intermediate in the value chain on the basis of clear wholesale price signals, thereby optimizing supply and demand and enhancing security of supply, to the overall long-term benefit of the economy and of society.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

energy


 

Non

Non

Non

Non

Non

I: harmonisation of:
- European legal and regulatory conditions for energy traders
II:standardisation
- legal contracts
- electronic data exchange

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 5   50%: 5  

10

7,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Energetika

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € ir < 499 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

100% membership contributions

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.