Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

European Federation for Energy Traders

Tunnusnumber registris: 38589651649-14
Registreerimise kuupäev: 6.05.09 16:06:05

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.04.14 13:12:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.04.14 13:12:23


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: European Federation for Energy Traders
Akronüüm: EFET
Õiguslik vorm: Stichting (Foundation)
Veebisait: http://www.efet.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jan Van Aken
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jan van Aken
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 998 Amstelveenseweg 
1081 JS Amsterdam
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31 20) 5207970
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: EU Liaison Office - Brussels
Rue le Correge 93
1000 Brussels
Tel: +32 (0)2 7371104
Fax: +32 (0)2 7343921

EFET is an Association with 100 energy trading companies from 27 European countries as members. EFET is dedicated to stimulate and promote energy trading throughout Europe.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: EFET promotes and facilitates European energy trading in open, transparent and liquid wholesale markets, unhindered by national borders or other undue obstacles.


EFET Vision

We foresee energy markets throughout Europe, in which traders efficiently intermediate in the value chain on the basis of clear wholesale price signals, thereby optimizing supply and demand and enhancing security of supply, to the overall long-term benefit of the economy and of society.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 9
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


I: harmonisation of:
- European legal and regulatory conditions for energy traders
II:standardisation
- legal contracts
- electronic data exchange

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 400000  € ja < 450000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

100% membership contributions

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.