Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

European Federation for Energy Traders

Идентификационен номер в Регистъра: 38589651649-14
Дата на регистрация: 09-5-6 16:06:05

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-9 13:12:23
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-9 13:12:23


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: European Federation for Energy Traders
Инициали: EFET
Правен статут: Stichting (Foundation)
Уебсайт: http://www.efet.org

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jan Van Aken
Длъжност: Secretary General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Jan van Aken
Длъжност: Secretary General

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Amstelveenseweg  998
1081 JS Amsterdam
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31 20) 5207970
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: EU Liaison Office - Brussels
Rue le Correge 93
1000 Brussels
Tel: +32 (0)2 7371104
Fax: +32 (0)2 7343921

EFET is an Association with 100 energy trading companies from 27 European countries as members. EFET is dedicated to stimulate and promote energy trading throughout Europe.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: EFET promotes and facilitates European energy trading in open, transparent and liquid wholesale markets, unhindered by national borders or other undue obstacles.


EFET Vision

We foresee energy markets throughout Europe, in which traders efficiently intermediate in the value chain on the basis of clear wholesale price signals, thereby optimizing supply and demand and enhancing security of supply, to the overall long-term benefit of the economy and of society.
Интересите на организацията са на:
  • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 9
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


I: harmonisation of:
- European legal and regulatory conditions for energy traders
II:standardisation
- legal contracts
- electronic data exchange

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Енергетика

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 400000  € и < 450000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

100% membership contributions

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.