Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

esco - european salt company GmbH & Co. KG

Numer identyfikacyjny w rejestrze 38500477904-36
Data rejestracji: 12-01-31 12:16:11

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-06 10:07:13
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-06 09:50:32


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: esco - european salt company GmbH & Co. KG
Nazwa skrócona: esco
Status prawny: GmbH & Co. KG
Strona internetowa: http://www.esco-salt.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Erich Krug
Pełniona funkcja: General Manager

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Denis Vidovic
Pełniona funkcja: Technical Application Service

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Landschaftstraße  1
30159 Hanover
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 511 85030 0
Numer faksu: (+49) 511 85030 131
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: esco – european salt company is Europe’s largest producer of salt with an annual production capacity of approx. 9.7 million tonnes of crystallised salt and salt in brine. We draw upon more than 140 years of experience in the mining and processing of salt, accumulated by our founder companies, K+S Aktiengesellschaft and Solvay. Today, esco belongs 100% to the K+S Group.

Headquartered in Hannover, Germany, esco operates three rock salt mines, two brine plants, and several plants processing rock and/or evaporated salt in Germany, France, the Netherlands, Portugal, Spain and the Czech Republic. Our production sites are backed by an extensive network of warehouses ensuring our market pres-ence, as well as numerous distribution offices.

More than 1,300 employees are committed to providing a comprehensive range of products for all imaginable uses, in and outside Europe. Our product range includes rock salt, evaporated salt, sea salt and brine. Their quality, granulation and process-ing as well as packaging are tailored to the requirements of our customers.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


ETS

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • działania w dziedzinie klimatu
  • energia
  • konkurencja
  • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
member of the VKS – Verband der Kali- und Salzindustrie e.V.
member of the CSF, Comité des Salines de France
member of EuSalt, European Salt Producers' Association
member of the CEFIC, Conseil Européen de l’Industrie Chimique
subsidiary of the K+S AG, Kassel

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 150000  €–200000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.