Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Médecins Sans Frontières

Идентификационен номер в Регистъра: 38497857515-11
Дата на регистрация: 11-12-21 10:31:42

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-31 17:42:22
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-31 17:42:22


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Médecins Sans Frontières
Инициали: MSF
Правен статут: not-for-profit association in the medical and humanitarian field
Уебсайт: http://www.msf.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Joanne Liu
Длъжност: International President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Edouard Rodier
Длъжност: Representative to the European Union

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue de Lausanne  78
Пощенска кутия: 116
1211 Geneva 21
ШВЕЙЦАРИЯ
Телефонен номер: (+41) 228498400
Факс: (+41) 228498404
Друга информация за връзка: MEDECINS SANS FRONTIERES
Representation to the EU
c/o MSF Belgium
Rue Dupré 94
1090 Bruxelles
+32 2 4747 474

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Médecins sans Frontières is a private international association. The association is
made up mainly of doctors and health sector workers and is also open to all other
professions which might help in achieving its aims. All of its members agree to honour
the following principles:
Médecins Sans Frontières provides assistance to populations in distress, to victims
of natural or man-made disasters and to victims of armed conflict. They do so
irrespective of race, religion, creed or political convictions.
Médecins Sans Frontières observes neutrality and impartiality in the name of universal
medical ethics and the right to humanitarian assistance and claims full and unhindered
freedom in the exercise of its functions.
Members undertake to respect their professional code of ethics and to maintain
complete independence from all political, economic, or religious powers.
As volunteers, members understand the risks and dangers of the missions they carry
out and make no claim for themselves or their assigns for any form of compensation
other than that which the association might be able to afford them.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Helle Rosborg Aagaard 14-1-10 15-1-7
Edouard RODIER 14-1-9 15-1-7
VITTORIA MORETTI 14-11-11 15-5-7

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


xxx

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 31 820
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 937 646 000
от който публични средства: 171 709 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 82 668 000
- от национални източници:
- от регионални източници:
Private institutions : 89 041 000
други източници: 765 937 000
- дарения: 749 872 000
- членски вноски:
Other income : 16 065 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.