Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Médecins Sans Frontières

Идентификационен номер в Регистъра: 38497857515-11
Дата на регистрация: 21/12/2011 10:31:42

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/04/2015 18:34:50
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/04/2015 18:34:50
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Médecins Sans Frontières

MSF

not-for-profit association in the medical and humanitarian field

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Rue de Lausanne, 78
Пощенска кутия: 116
1211 Geneva 21
ШВЕЙЦАРИЯ

(+41) 228498400

    Правно отговорно лице

Госпожа  Joanne Liu

International President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Edouard Rodier

Representative to the European Union

    Цели и задачи

Médecins sans Frontières is a private international association. The association is
made up mainly of doctors and health sector workers and is also open to all other
professions which might help in achieving its aims. All of its members agree to honour
the following principles:
Médecins Sans Frontières provides assistance to populations in distress, to victims
of natural or man-made disasters and to victims of armed conflict. They do so
irrespective of race, religion, creed or political convictions.
Médecins Sans Frontières observes neutrality and impartiality in the name of universal
medical ethics and the right to humanitarian assistance and claims full and unhindered
freedom in the exercise of its functions.
Members undertake to respect their professional code of ethics and to maintain
complete independence from all political, economic, or religious powers.
As volunteers, members understand the risks and dangers of the missions they carry
out and make no claim for themselves or their assigns for any form of compensation
other than that which the association might be able to afford them.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Migration and asylum issues, humanitarian affairs, trade policies and bilateral trade agreements with developing countries and access to medicines policies in IP chapters and investment chapters. Medical Research and development policies of the EU: Horizon 2020, EDCTP and IMI.

MSF provides secretarial support for the informal European Parliament Working Group on Innovation, Access to Medicines and Poverty-related Diseases. MSF Access Campaign does events in the Parliament on issues relevant to access to medicines, engage on legislative files related to trade, Intellectual property, research and development and public health.


 

Не

Не

Не

Не

Не

xxx

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 2  

2

2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Helle Rosborg Aagaard 13/01/2015 09/01/2016
Edouard RODIER 24/01/2015 21/01/2016
Maria Racero Crespo 02/04/2015 31/10/2015

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

    Членство

4 972 070

www.msf.org

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

www.msf.org

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € и < 199 999 €

1 008 536 000 €

108 829 000 €

 €

66 542 000 €

ECHO and EU institutions and governmants

26 426 000 €

15 861 000 €

899 707 000 €

899 707 000 €

16 065 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.