Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

RTpay Inc.

Numărul de identificare din Registru: 38450658528-38
Data înscrierii: 09.04.2012 16:37:29

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 27.03.2014 13:54:38
Data ultimei actualizări anuale: 27.03.2014 13:54:38


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: RTpay Inc.
Acronim:
Statut juridic: Not-for-profit company
Site internet: http://www.rtpay.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Chris Williams
Funcţie: CEO

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Richard Gray
Funcţie: European Head

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: N. Congress Ave. #428-A  601
FL 33445 Delray Beach
STATELE UNITE ALE AMERICII
Numărul de telefon: (+1) 5612787668
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: European Office
RTpay Europe
3 Beechcroft
Compton Street
Winchester SO21 2AS
UK

Tel: +44 (0) 238 097 0802

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: RTpay is a not-for-profit consultancy and facilitating organization that actively promotes and helps to develop innovative Real Time solutions using advanced tried and tested technologies.

We work with governments, tax authorities, NGOs, fraud analysis and transaction specialists, credit card companies and banks to develop optimum solutions for real-time electronic payments.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 8
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Response to EC Green Paper "On the future of VAT: Towards a simpler, more robust and efficient VAT system"

Consultation with several EU governments and tax authorities.

Attendance at EC organized conferences and workshops.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Impozitare
 • Piaţă internă
 • Societate informaţională
 • Vamă

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 8
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • REGATUL UNIT

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2012 - 03/2013
Buget total: 0
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 0
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 0
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

RTpay is a not-for-profit organization that is funded entirely from personal funding sources.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.