Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

RTpay Inc.

Inschrijvingsnummer in het register 38450658528-38
Inschrijvingsdatum: 9-4-12 16:37:29

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 27-3-14 13:54:38
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 27-3-14 13:54:38


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: RTpay Inc.
Acroniem:
Rechtsvorm: Not-for-profit company
Website: http://www.rtpay.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Chris Williams
Functie: CEO

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Richard Gray
Functie: European Head

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor N. Congress Ave. #428-A  601
FL 33445 Delray Beach
VERENIGDE STATEN
Telefoon: (+1) 5612787668
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: European Office
RTpay Europe
3 Beechcroft
Compton Street
Winchester SO21 2AS
UK

Tel: +44 (0) 238 097 0802

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: RTpay is a not-for-profit consultancy and facilitating organization that actively promotes and helps to develop innovative Real Time solutions using advanced tried and tested technologies.

We work with governments, tax authorities, NGOs, fraud analysis and transaction specialists, credit card companies and banks to develop optimum solutions for real-time electronic payments.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Response to EC Green Paper "On the future of VAT: Towards a simpler, more robust and efficient VAT system"

Consultation with several EU governments and tax authorities.

Attendance at EC organized conferences and workshops.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 8
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • VERENIGD KONINKRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 04/2012 - 03/2013
Totaalbudget: 0
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 0
- giften: 0
- contributies van de leden: 0
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

RTpay is a not-for-profit organization that is funded entirely from personal funding sources.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.