Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Hume Brophy

Numer identyfikacyjny w rejestrze 3843982938-44
Data rejestracji: 09-01-07 18:10:37

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-14 16:01:59
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-11 11:23:39


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Hume Brophy
Nazwa skrócona: HB
Status prawny: Limited Company
Strona internetowa: http://www.humebrophy.com

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  John Hume
Pełniona funkcja: Partner

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  John Hume
Pełniona funkcja: Partner

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Merrion Street Upper  32
2 Dublin
IRLANDIA
Numer telefonu: (+353) 1 662 4712
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Hume Brophy Brussels
41 Rue de la Science
1040 Brussels
Belgium

T: +32 (0) 2 234 6860

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Hume Brophy is a consultancy specialising in government relations, corporate and financial communications, government marketing and funding strategies.

Hume Brophy has operations in Brussels, London, Dublin, Paris and Singapore.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 24
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Anna-Maria Hannele KARJALAINEN 14-04-24 15-04-16
Leon Lopez Cuervo 14-09-20 15-09-18
Alex Shearman 14-09-20 15-09-18
Kevin Bradley 14-03-05 15-03-03
Victor Van Hoorn 14-02-21 15-02-19
Lorcan O’Flaherty 14-01-23 15-01-21
Kristina BUDRYTE 14-02-13 15-02-11
Sarah Emmanuelle VELUD 14-02-21 15-02-19
Jo Ann Teresa MCNULTY 14-09-04 15-09-02
Stanislav MASELNIK 14-09-04 15-09-01
Christopher David MEHIGAN 14-10-18 15-10-16
Cara NIG FHEARRAIGH 14-10-22 15-10-20
John MORTELL 14-07-03 15-06-27
Daniele DE GENNARO 14-07-05 15-07-03
David Henry DOYLE 14-08-30 15-08-26
Julie LASSAIGNE 14-08-30 15-08-26
John HUME 14-09-04 15-09-01
Gary TITLEY 14-02-21 15-02-19

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Financial Services; Agriculture; Trade; Environment; Energy; Commodities

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
EPACA

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 09/2012 - 08/2013
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
2250000  €–2500000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • International Rugby Board (IRB)
 • Adobe Systems
 • Burger King
 • Caisse des Dépôts et Consignations
 • Argus Media
 • Sabic Europe
 • FXAll
 • Irish Stock Exchange
 • European Central Securities Depositories Association (ECSDA)


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 50000 € euro i najwyżej 100000 € euro.
 • Dublin Airport Authority (DAA)
 • KCG
 • Central and Eastern European Travel Retail Association (CEETRA)
 • Aon


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 100000 € euro i najwyżej 150000 € euro.
 • Alternative Investment Management Association (AIMA)
 • Chatham Financial
 • Deloitte LLP
 • Gunvor


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 150000 € euro i najwyżej 200000 € euro.
 • Bank of New York Mellon
 • Commodity Markets Council (CMC Europe)
 • Monsanto


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 200000 € euro i najwyżej 250000 € euro.
 • Trafigura
 • CME Group
 • FIA European Principal Traders Association


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 250000 € euro i najwyżej 300000 € euro.
 • European Travel Retail Council (ETRC)

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.