Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Unión Nacional de Industrias del Cobre

Numărul de identificare din Registru: 38429435750-97
Data înscrierii: 28.04.2011 16:22:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 01.04.2014 08:51:48
Data ultimei actualizări anuale: 01.04.2014 08:51:48


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Unión Nacional de Industrias del Cobre
Acronim: UNICOBRE
Statut juridic: Asociación empresarial
Site internet:

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Diego García Carvajal
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Diego García Carvajal
Funcţie: Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Princesa  79
E28008 Madrid
SPANIA
Numărul de telefon: (+34) 915448451
Număr de fax: (+34) 915448884
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: UNICOBRE REPRESENTA LOS INTERESES COMUNES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA INDUSTRIA DEL COBRE EN ESPAÑA ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, LOS ORGANISMOS REGULATORIOS Y LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES, CON EL FIN DE PROMOVER UNA INDUSTRIA COMPETITIVA, MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA SOCIEDAD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Facilitar la competitividad internacional de sus miembros procurando y participando en acuerdos multilaterales de comercio y evitando desequilibrios artificiales e injustos en el tráfico internacional de mercancías y servicios, en cuanto afecten directa o indirectamente a la industria del cobre española.

Contribuir a una evolución normativa equilibrada a los distintos niveles de la Administración, europea, nacional y regional para lograr el desarrollo sostenible a largo plazo de la industria del cobre española.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Energie
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Unicobre es miembro de Confemetal (CEOE), Eurometaux e IWCC. Colaborador del ICSG.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.