Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Unión Nacional de Industrias del Cobre

Numer identyfikacyjny w rejestrze 38429435750-97
Data rejestracji: 11-04-28 16:22:53

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-01 08:51:48
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-01 08:51:48


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Unión Nacional de Industrias del Cobre
Nazwa skrócona: UNICOBRE
Status prawny: Asociación empresarial
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Diego García Carvajal
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Diego García Carvajal
Pełniona funkcja: Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Princesa  79
E28008 Madrid
HISZPANIA
Numer telefonu: (+34) 915448451
Numer faksu: (+34) 915448884
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: UNICOBRE REPRESENTA LOS INTERESES COMUNES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA INDUSTRIA DEL COBRE EN ESPAÑA ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, LOS ORGANISMOS REGULATORIOS Y LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES, CON EL FIN DE PROMOVER UNA INDUSTRIA COMPETITIVA, MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA SOCIEDAD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Facilitar la competitividad internacional de sus miembros procurando y participando en acuerdos multilaterales de comercio y evitando desequilibrios artificiales e injustos en el tráfico internacional de mercancías y servicios, en cuanto afecten directa o indirectamente a la industria del cobre española.

Contribuir a una evolución normativa equilibrada a los distintos niveles de la Administración, europea, nacional y regional para lograr el desarrollo sostenible a largo plazo de la industria del cobre española.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Unicobre es miembro de Confemetal (CEOE), Eurometaux e IWCC. Colaborador del ICSG.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.