Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Unión Nacional de Industrias del Cobre

Inschrijvingsnummer in het register 38429435750-97
Inschrijvingsdatum: 28-4-11 16:22:53

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 1-4-14 8:51:48
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 1-4-14 8:51:48


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Unión Nacional de Industrias del Cobre
Acroniem: UNICOBRE
Rechtsvorm: Asociación empresarial
Website:

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Diego García Carvajal
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Diego García Carvajal
Functie: Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Princesa  79
E28008 Madrid
SPANJE
Telefoon: (+34) 915448451
Faxnummer: (+34) 915448884
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: UNICOBRE REPRESENTA LOS INTERESES COMUNES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA INDUSTRIA DEL COBRE EN ESPAÑA ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, LOS ORGANISMOS REGULATORIOS Y LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES, CON EL FIN DE PROMOVER UNA INDUSTRIA COMPETITIVA, MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA SOCIEDAD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Facilitar la competitividad internacional de sus miembros procurando y participando en acuerdos multilaterales de comercio y evitando desequilibrios artificiales e injustos en el tráfico internacional de mercancías y servicios, en cuanto afecten directa o indirectamente a la industria del cobre española.

Contribuir a una evolución normativa equilibrada a los distintos niveles de la Administración, europea, nacional y regional para lograr el desarrollo sostenible a largo plazo de la industria del cobre española.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Concurrentie
 • Douane
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Unicobre es miembro de Confemetal (CEOE), Eurometaux e IWCC. Colaborador del ICSG.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.